Noordzee kustzone

Nieuws

Natuurgebied in de Noordzee is rijke visgrond

Gepubliceerd op
26 oktober 2010

De waarde van de Nederlandse visvangsten in de Natura 2000-gebieden in de Noordzee is aanzienlijk. Gemiddeld was deze € 16 miljoen per jaar over de periode 2006-2008.

Met name de (garnalen)vangsten in de kustzone waren daarbij van belang (gemiddeld € 8,9 miljoen per jaar). Voor de buitenlandse visserijen was in deze periode de Doggersbank de belangrijkste visgrond op het Nederlandse deel van het continentaal plat, met een totale vangst­waarde van gemiddeld € 2,6 miljoen per jaar. Dit blijkt uit het onderzoek 'Verspreidingskaarten voor de Noordzeevisserij' van het LEI.

Het LEI heeft een database ontwikkeld met de ruimtelijke verspreidingspatronen van visserij-inzet, vangsten en vangstwaardes van de Nederlandse en buitenlandse visserijen in het Nederlandse deel van de Noordzee. Op basis van deze database zijn verspreidingskaarten gemaakt. Daarnaast zijn schattingen gemaakt van de waarde van verschillende visserijen in gebieden die door Nederland zijn aangewezen als Natura 2000-gebieden. Het gaat daarbij om Doggersbank, Klaverbank, Friese Front, de Vlakte van de Raan en de Noordzeekustzone.

Voor de bepaling van de effecten van beheermaatregelen in de gebieden is het vooral van belang de afhankelijkheden van individuele ondernemers van deze gebieden en hun uitwijkingsmogelijkheden in kaart te brengen. Voor dit laatste is een internationaal perspectief van groot belang.

Publicatie