Natuurtuin Lumen

De natuurtuin achter Lumen is in 1998 aangelegd met grondsoorten die karakteristiek zijn voor de omgeving van Wageningen. Daardoor zijn gevarieerde milieus ontstaan, zoals die van het rivierengebied en de zandgronden.

In de bloemrijke graslanden groeien honderden plantensoorten, waaronder ook bijzondere soorten zoals orchideeën. Deze planten groeien alleen onder vrij voedselarme omstandigheden, anders gaan algemene soorten, zoals grassen, overheersen. Er wordt daarom niet bemest, maar wel jaarlijks gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd om de bodem voedselarm te houden.

De kleine vijver wordt gevoed door het schone Veluwse grondwater dat hier als kwelwater aan de oppervlakte komt. De grote vijver bevat regenwater. Dit vijverwater wordt ook gebruikt als ‘grijs’ water in het Lumen.

De tuin is niet alleen een goede habitat voor planten, ook vogels en andere dieren zijn hier op hun plek. IJsvogels en spechten komen hier voor. Ook heeft de tuin een speciale schuilplaats voor vleermuizen.

Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep natuurtuin Wageningen University & Research (natuurtuin@wur.nl).