Nieuws

Nederland bundelt biologische kennis van tropische zeeën in Wetenschappelijk Platform ‘AcroporaNet’

Gepubliceerd op
28 maart 2011

Na de Staatkundige vernieuwing van de Nederlandse Antillen heeft Nederland er in één klap de zeggenschap over een biologisch zeer rijk zeegebied bij gekregen, dat groter is dan onze delen van de Noordzee en de Waddenzee bij elkaar.

Egelvis Diodon Liturosus in spons Xestospongia muta. (foto Gerard Nieuwland, NIOZ).
Egelvis Diodon Liturosus in spons Xestospongia muta. (foto Gerard Nieuwland, NIOZ).

De Nederlandse en Curaçaose biologen die hun onderzoek in tropische zeeën verrichten, slaan nu de handen ineen en hebben zich verenigd in het kennisplatform ‘AcroporaNet’, dat op 30 maart officieel van start gaat met een oprichtingssymposium bij NCB Naturalis in Leiden.

Het mariene instituut IMARES, onderdeel van Wageningen UR, en het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek) van NWO hebben samen met hun partners in Nederland en Curaçao de handen ineen geslagen door het kennisplatform ‘AcroporaNet’ te vormen. AcroporaNet heeft tot doel om de tropische marien biologische expertise die beschikbaar is bij verschillende Nederlandse universiteiten en instituten te bundelen ten behoeve van fundamenteel en toegepast onderzoek in tropische kusten en zeeën en een duurzaam beheer van het tropische zeegebied van het Koninkrijk in het algemeen en van Nederland in het bijzonder.

Steenkoraal Montastraea annularis. De twee vissen, naast elkaar zijn een Yellowtail snapper en een Blue Chromis. (foto Gerard Nieuwland, NIOZ)
Steenkoraal Montastraea annularis. De twee vissen, naast elkaar zijn een Yellowtail snapper en een Blue Chromis. (foto Gerard Nieuwland, NIOZ)

Tropische koraalriffen behoren samen met de regenwouden tot de biologisch allerrijkste gebieden op aarde. Daarom is het van groot belang dat de economische activiteiten in het gebied, zoals visserij, toerisme, en scheepvaart een zo duurzaam mogelijk karakter krijgen.

Met de staatkundige veranderingen krijgen de verschillende landen van ons Koninkrijk deze bestuurlijke mogelijkheid ook daadwerkelijk in handen, maar de te nemen beleidsbeslissingen dienen daarbij natuurlijk allereerst gestoeld te zijn op een gedegen kennis van het zeegebied.

Sinds 10 oktober 2010 is de Staatkundige Vernieuwing van de Nederlandse Antillen een feit. Het land de Nederlandse Antillen bestaat niet meer en het Koninkrijk der Nederlanden heeft er twee nieuwe landen bij gekregen, namelijk Curaçao en Sint Maarten naast Aruba en Nederland.

De kleine BES-eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius zijn juist nauwere banden met Nederland aangegaan en hebben nu een status die vergelijkbaar is met een Nederlandse Gemeente.

Kaartje Zeegebieden van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribische gebied met ingetekend de 12 en 24 mijlszones en de equidistante lijnen tussen de verschillende landen. (foto Erik Meesters, IMARES)
Kaartje Zeegebieden van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribische gebied met ingetekend de 12 en 24 mijlszones en de equidistante lijnen tussen de verschillende landen. (foto Erik Meesters, IMARES)

Het zeegebied rond de eilanden blinkt uit door een zeer hoge biodiversiteit aan planten en dieren, o.a. op en rond de koraalriffen.

Het Koninkrijk heeft er in 2010 een tropisch zeegebied bij gekregen met een Exclusieve Economische Zone (EEZ) van maar liefst 83.000 km. Ter vergelijking: het oppervlak van het Nederlandse deel van de Noordzee bedraagt 59.000 km2 en het Nederlandse deel van de Waddenzee is ’slechts’ 2400 km2 groot (totale Waddenzee is 10.000 km2).

In het midden zacht koraal (Gorgonia) met daaronder steenkoraal Montastraea annularis. De vis is een Black Bar Soldierfish. (foto Gerard Nieuwland, NIOZ)
In het midden zacht koraal (Gorgonia) met daaronder steenkoraal Montastraea annularis. De vis is een Black Bar Soldierfish. (foto Gerard Nieuwland, NIOZ)

Bijzonder waardevol is de 60 km lange en 30-40 km brede Sababank op 3-6 km ten zuiden van Saba en 25 kilometer ten westen van St. Eustatius.

De Sababank is eigenlijk verzonken atol, dat nog relatief dicht onder de zeespiegel ligt (20-40 m). Dit koraalrif van maar liefst 2200 km2 is o.a. een kraamkamer voor vele vissoorten.

Het platform zal officieel worden gelanceerd tijdens het oprichtingssymposium op 30 maart 2011 bij NCB Naturalis in Leiden.

Meer informatie:

Dr. Fleur van Duyl, NIOZ, fleur.van.duyl@nioz.nl, +31 222 369 543