Nieuws

Nederland en Indonesië versterken samenwerking op water, weer en klimaat

Gepubliceerd op
22 november 2013

Indonesië kampt met waterbeheerproblemen zoals bodemdaling, grondwateronttrekking, wateroverlast en droogte. Kennisinstituten in Nederland en Indonesië gaan hun samenwerking intensiveren om oplossingen voor de nabije toekomst te ontwikkelen.

Negen Nederlandse en Indonesische instituten tekenden vrijdag 22 november in Jakarta, in aanwezigheid van minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, een overeenkomst voor een nieuw Joint Cooperation Program (JCP) voor verder gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling van systemen op het gebied van waterbeheer. Indonesië is één van de vijf aandachtsgebieden in het Nederlandse Waterplan.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.
Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Samen werken aan data en voorspellingssystemen

Het doel van de overeenkomst is dat Nederlandse en Indonesische partners in de hele keten van weer en klimaatdata, waterbeheer en veiligheid, ruimtelijke planning en toepassingen in de landbouw gaan samenwerken.

Aandachtsgebieden van het JCP zijn het beschikbaar maken en analyseren van consistente datasets voor het waterbeheer in Indonesië (hydrologisch, meteorologisch, klimaat), onderzoek naar specifieke probleemgebieden zoals bodemdaling en grondwateronttrekking (o.a. voor Jakarta), drainage in veengebieden op Sumatra en Kalimantan en klimaatverandering. Verder wordt een voorspellingssysteem voor wateroverlast en droogte ontwikkeld.

Deze nieuwe overeenkomst is een uitbreiding van de reeds lopende samenwerking tussen Deltares, KNMI, BMKG en PusAir die in 2011 gestart is. In de eerste fase van het JCP is onder andere gewerkt aan een operationeel waarschuwingssysteem voor de overstromingen in Jakarta, klimaatreeksen voor Jakarta en een droogte informatie systeem.

Deelnemende instituten uit Nederlandse zijn KNMI, Deltares, Alterra Wageningen UR en ITC. De Indonesische en hun Nederlandse 'zusterinstituten' zijn: BMKG (het Indonesische KNMI), PusAir (Deltares), BIG (ITC) en BBSDLP (Alterra). Daarnaast is ook het Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ( BPPT) onderdeel van het Joint Cooperation Program (JCP). Het BPPT is een non-departmental government agency op het gebied van technologieontwikkeling.