Nieuws

Nederlanders tevreden over groen in de woonomgeving

Gepubliceerd op
28 juni 2012

Het merendeel van de Nederlanders is tevreden over het groen in hun woonomgeving en over het groen in een straal van 15 kilometer rondom hun huis. Mensen in de grote steden zijn over het algemeen wel iets minder tevreden dan mensen daarbuiten. De tevredenheid is het laagst in de 40 aandachtswijken. Dat blijkt uit de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2009 die Alterra in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving maakte.

Tevreden over hoeveelheid en bereikbaarheid van groen

Bewoners zijn vooral tevreden over de hoeveelheid groen en bereikbaarheid ervan. Ze zijn wat minder tevreden over het natuurlijke karakter er van. Bijna een derde van de ondervraagden gaat minstens een keer per maand naar een natuurgebied. Agrarische gebieden, parken en recreatieparken worden veel minder vaak bezocht. Een derde van de bevolking komt hier nooit.

Monitor stelt vast of beleidsdoelstelling wordt behaald

De monitor is bedoeld om veranderingen in tevredenheid te kunnen meten en te kunnen vaststellen of de beleidsdoelstellingen voor aantrekkelijkheid van het landschap en tevredenheid over het groen in en om de stad worden gehaald. Volgens de onderzoekers is de tevredenheid over het groen in de eigen leefomgeving in vergelijking met de eerste meting uit 2006 wat minder geworden. Het landschap krijgt van de respondenten wel een iets hoger cijfer dan drie jaar geleden. De onderzoekers tekenen daarbij aan dat de vraagstelling over het landschap wel enigszins anders was dan tijdens de eerste meting en dat zou het verschil kunnen verklaren.

Fysieke veranderingen in de toekomst meegenomen in metingen

De onderzoekers denken dat het goed is om in de komende metingen ook te onderzoeken in hoeverre fysieke veranderingen in de buurt of de natuurgebieden, de reden is dat mensen meer of minder tevreden zijn geworden over het groen.

Meer informatie:

Boer, T.A. de, en M. de Groot. Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2009. Eerste herhalingsmeting landschap en groen in en om de stad, WOt-rapport 109. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.