Nieuws

Nederlandse visserijsector heeft kapitaal nodig voor versnellen verduurzaming en winstgevendheid

Gepubliceerd op
22 maart 2013

Nederlandse visserijvloot kruipt door innovatie langzaam uit diep dal

De Nederlandse kottervisserij heeft in 2012 met een geraamde omzet van 236 miljoen euro een winst gemaakt van ongeveer 15 miljoen euro. Dit komt voornamelijk dankzij de positieve resultaten in de garnalenvisserij. Een goede gemiddelde prijs maakte dit onderdeel van de sector weer winstgevend. In de platvisvisserij werd slechts beperkt winst gemaakt; er kon niet maximaal worden geïnvesteerd in zuinigere vangstmethoden.

Verduurzaming van visvangst en verhoging van de rentabiliteit is voor de sector in de komende jaren essentieel. Daarvoor zal in een hoger tempo moeten worden geïnnoveerd en geïnvesteerd. Een voorbeeld van een succesvolle innovatie is de in 2009 geïntroduceerde pulsvisserij op platvis, als alternatief voor de boomkor; lagere kosten, hogere opbrengsten en een veel duurzamere visvangst. Met deze visserijmethode wordt 45% op brandstof bespaard en aanzienlijk minder kleine vis en andere, ongewilde, vissoorten meegevangen.

Financiering van investeringen is momenteel en in de nabije toekomst echter een probleem, dit terwijl de investeringsbehoefte in 2014 naar schatting minimaal 30 miljoen euro zal bedragen. EU-regelgeving staat eveneens verdere innovatie in de (puls)visserij in de weg.

Platvisvisserij

Pulsvissers in de platvisvisserij bespaarden in 2012 gezamenlijk 21 miljoen liter gasolie, omgerekend 13 miljoen euro. Daardoor kon dit onderdeel van de vloot nog wel een kleine winst maken. De traditionele boomkorvissers leden net als in voorgaande jaren gemiddeld verlies waardoor er een tweedeling in dit vlootsegment is ontstaan. Als pulsvisserij vloot-breed wordt toegestaan, zal de besparing op gasolie na 2014 in totaal rond 60 miljoen liter per jaar gaan bedragen. Dit betekent bijna 40 miljoen euro minder kosten, gerekend tegen de huidige prijs van 65 cent per liter (+14% ten opzichte van het jaar 2011).

Garnalenvisserij

Verdubbeling van aanvoerprijzen en een min of meer gelijkblijvend aanvoervolume maakte de  garnalenvisserij in 2012 winstgevend. In 2013 lijkt sprake te zijn van een verdere prijsstijging door algemeen verminderde aanvoer.