sensorgestuurde spuitmachine voor glyfosaat

Nieuws

Niet-chemische onkruidbestrijding alleen onvoldoende

Gepubliceerd op
19 augustus 2015

Niet-chemische onkruidbestrijding an sich is onvoldoende om tot de gewenste beeldkwaliteit te komen. Het vereist een totaalplan waarin verschillende domeinen (groen en grijs) op elkaar afgestemd worden. Dat concludeert onderzoeker Katrien Devriendt van VIVES hogeschool in Roeselare in haar studie van bestaande niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken, hun toepasbaarheid en de kosten.

Geintegreerde aanpak

Devriendt pleit voor een ge├»ntegreerde aanpak. Er bestaat geen beste techniek; een combinatie van verschillende technieken aangepast aan de lokale situatie werkt het meest effici├źnt en kosteneffectief.

Aanbevelingen

In haar onderzoek doet Devriendt een aantal aanbevelingen:

  • Veelvuldig vegen verwijdert de voedingsbodem voor potentieel onkruid en vermindert de noodzaak om aanvullende onkruidbestrijding uit te voeren. Het veegregime opvoeren kan de inzet van duurdere onkruidbestrijdingstechnieken terugdringen.
  • Bijkomende winst op de beheerkosten kan behaald worden door veeg- en maairegime doordacht af te stemmen op het onkruidbeheer.
  • Een herinrichting van de openbare ruimte is onontbeerlijk, de ontwerpers en beheerders moeten hiertoe al tijdens het ontwerpproces samenwerken. Een beheertoets invoeren wordt sterk aangeraden.
  • Een degelijke analyse van de aanwezige verhardingen is nodig om de overbodige verharding te lokaliseren en om te vormen.
  • Om eenzelfde beeldkwaliteit te waarborgen tijdens de omschakeling naar een niet-chemisch beheer moet het budget omhoog.
veegmachine met onkruidborstel