Persbericht

Nieuw Expocenter geopend op Schiphol Trade Park

Gepubliceerd op
15 oktober 2013

Op 16 oktober opent wethouder John Nederstigt de deuren van het nieuwe BioBased Economy Expocenter op Schiphol Trade Park. Op de Rijnlanderweg 958 is dit nieuwe Expocenter ingericht voor de presentatie van speciale gewassen (bijvoorbeeld Olifantsgras) die als grondstof kunnen dienen voor een Biobased Economy. Daarnaast biedt het Expocenter ruimte aan kennisinstellingen voor onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van dit soort gewassen. Het gebouw biedt werkruimtes voor alle betrokkenen en mogelijkheden voor tijdelijke verblijfruimte van onderzoekers. Vanuit haar ambities op het vlak van duurzaamheid wil Schiphol Trade Park bedrijven, die een bijdrage willen leveren aan een BioBased Economy, interesseren voor een duurzaam en kennisinnovatief vestigingsmilieu.

Schiphol Trade Park is de nieuwe werklocatie aan de A4 vlakbij Schiphol. Het Biobased Economy cluster op Schiphol Trade Park is een samenwerking tussen Schiphol Trade Park, Alterra Wageningen UR en de Miscanthusgroep om invulling te geven aan de ambities van Schiphol Trade Park op het vlak van duurzaamheid en innovatie. Deze partijen gaan samenwerken om een BioBased Economy cluster in te richten voor bedrijven en kennisinstellingen. De Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken heeft uit hoofde van de Green Deal Grootschalige proefteelt Olifantsgras hierin een faciliterende rol. Daarnaast is er nauwe samenwerking met BioBased Connections. Zij werken aan het versterken van het BioBased Economy-cluster door private en publieke partijen in de Metropoolregio Amsterdam te verbinden.

Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een innovatief en duurzaam bedrijventerrein, waarbinnen mogelijkheden worden gecreĆ«erd  de grondstof cellulose in een volledig duurzame kringloop te telen, te verwerken en toe te passen door internationale partners in innovatieve concepten en met gebruikmaking van internationale kennisoverdracht, in nauwe samenwerking met een netwerk van kennisinstellingen en bedrijven.