Nieuw Milligen

Provincie Gelderland
Ligging Apeldoorn
Coordinaten 183.7-470.4
Hoogte tov NAP +35 tot 46 m
Oppervlakte 46.1 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1985
Delen beheerd tot 1985
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop Forten en Overstoven en uitgestoven laagten
PNV Droog Berken-Zomereikenbos
Nieuw Milligen
Nieuw Milligen

Nieuw Milligen is in het begin van de vorige eeuw bebost met grove den, nadat het maalschap Garderen waartoe het behoorde, werd verdeeld onder de eigenaren. Tot die tijd bestond het uit heide waarin eikenstrubben voorkwamen. In het oostelijke deel van het bosreservaat zijn hier restanten van terug te vinden onder het grove-dennenbos.

In 1945 is een groot deel van het huidige bosreservaat verbrand als gevolg van een fosforbom. Ook de stormen van 1972 en 1973 verwoesten een deel van het bos. De stormvlakten zijn opnieuw beplant met grove den en beuk.

In de jongere bossen bestaat de ondergroei uit verschillende mossen. Op de gradient naar de stuwwal komen naast bochtige smele ook blauwe bosbes en vossebes voor.

Kaart