Nieuws

Nieuw boek: Economy and ecology of heathlands

Gepubliceerd op
26 juni 2013

“We warmly welcome this book,” schrijven Cees Veerman en Arlindo Cunha in het voorwoord van ‘Economy and ecology of heathlands’. Deze voormalige ministers van landbouw (Nederland en Portugal) zijn blij met de voorstellen voor een geïntegreerd gebruik van heidegebieden. Ook zien zij in het boek, mede geschreven door auteurs van Alterra, een pleidooi voor een gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid, ook voor ‘less favoured areas’, mede gebaseerd op de ecosysteemdiensten van de heide.

Heidelandschappen kennen een lange historie van menselijk invloed en landgebruik. Door de eeuwen heen hebben ze een belangrijke rol gespeeld als half-agrarische landschappen, jacht- als landbouwgebieden. De grote variatie in gebruik heeft geleid tot grote culturele verschillen in het hele Atlantische deel van Europa, van Spanje en Portugal tot Noorwegen, Duitsland en Ierland.

Diversiteit in gebruik van heidegebieden

Economy and ecology of heathlands toont de diversiteit in gebruik van heidegebieden over heel Europa, gecombineerd met de nieuwste inzichten vanuit het ecologisch onderzoek en informatie over de Natura 2000 status, die de meeste van deze heidevelden tegenwoordig hebben. Centraal staat hoe de kosten voor herstel en behoud van deze gebieden gewaarborgd kunnen worden. Kunnen nieuwe vormen van gemeenschappelijke zorg en gebruik hierbij helpen, of geven andere typen van doorstroming van opbrengsten van de heide betere mogelijkheden?

Het boek is gemaakt door Herbert Diemont, Wim Heijman, Henk Siepel en Nigel Webb, en geschreven met een groot aantal (38) mede-auteurs. Tezamen combineren zij een brede variatie aan kennis en inzicht op het gebied van ecologie, beheer van heidelandschappen, landgebruik en economie. Het boek is door Henk Siepel officieel gepresenteerd tijdens een internationale heideworkshop in Denemarken.