Landschappen van Nederland, Geologie, bodem en landgebruik

Nieuws

Nieuw boek ‘Landschappen van Nederland’ laat het landschap tot leven komen

Gepubliceerd op
18 december 2012

‘Landschappen van Nederland’ is een wel heel bijzonder boek over de Nederlandse landschappen. Nederland kent namelijk een veel kleurrijkere variatie aan landschappen dan menigeen denkt. Binnen die landschappen bestaan vaak verrassende verbanden tussen geologie, klimaatverandering, landschapsvormen, bodem en (historisch) landgebruik. ‘Landschappen van Nederland’, geschreven door onderzoekers van Wageningen University, geeft voor een breed publiek een helder geschreven en zeer rijk geïllustreerd inzicht in deze verbanden.

Deze unieke uitgave is volledig in kleur uitgevoerd met meer dan 1000 illustraties: foto’s, fragmenten van bodem- en hoogtekaarten en schematische aardkundige doorsneden. Samen met de tekst laten zij onze landschappen tot leven komen. Veel van de opgenomen figuren zijn uniek en speciaal vervaardigd voor deze uitgave. De index en een verklarende woordenlijst zorgen voor extra gebruiksgemak. De gestructureerde presentatie maakt het boek tot een nuttige bron van informatie voor studenten, onderzoekers of anderen die vanuit hun werk of uit pure belangstelling meer willen weten over de Nederlandse landschappen.

‘Landschappen van Nederland’ is samengevat in zes delen: ‘Bodem en Landschap’, ‘Tektoniek en Klimaat’, ‘IJs en Wind’, ‘Rivieren’, ‘Veen’ en ‘Kust en Zee’. Per type landschap wordt beschreven welke klimatologische en tektonische aspecten hebben bijgedragen aan de totstandkoming ervan. Daarnaast wordt uitvoerig aandacht besteed aan de rol van de mens in de vorming van die landschappen. De zes delen zijn samengebracht in twee volumes. Die zijn weer verpakt in een luxe box. Het geheel vormt een waardevol naslagwerk op het gebied van de geologie, de bodem en het landgebruik in Nederland.

Landschappen van Nederland, Geologie, bodem en landgebruik

Door A.G. Jongmans, M.W. van den Berg, M.P.W. Sonneveld, G.J.W.C. Peek, R.M. van den Berg van Saparoea.


Landschappen van Nederland, Geologie, bodem en landgebruik