Persbericht

Nieuw boek over wereldvoedselzekerheid bij 95-jarige Wageningen University

Gepubliceerd op
15 maart 2013

Op haar 95e Dies Natalis presenteert Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, een nieuw Engelstalig boek over voedselzekerheid: Food for All - Sustainable Nutrition Security uitgegeven op initiatief van rector magnificus Martin Kropff.

Het rijk geïllustreerde boek gaat in op drie thema’s rond voedselzekerheid: de beschikbaarheid van voldoende voedsel, de toegang tot voedsel en de voedingswaarde. Dit laatste aspect is tot nu toe veelal onderbelicht. De  thema’s en voorbeelden in het boek zoomen in op de manier waarop Wageningen UR met wetenschap bijdraagt en zal bijdragen aan het zoeken naar oplossingen voor die vraagstukken. Rector Martin Kropff licht toe: ‘Er is op dit moment wereldwijd voldoende voedsel, maar het is niet goed verdeeld. Er zijn een miljard ondervoede mensen, anderhalf miljard mensen met ernstig overgewicht en twee miljard mensen die onvoldoende basisnutriënten, zoals eiwitten, binnenkrijgen met hun voeding. We beschrijven voorbeelden van wat Wagenings onderzoek kan bijdragen aan de oplossing van deze problemen.’

Steeds staat de innovatie en het samenspel van technologische en sociaaleconomische doorbraken daarbij centraal. ‘Vaak zijn dat doorbraakjes, kleine stappen die een belemmering wegnemen voor voldoende gezond voedsel’, zegt Martin Kropff. Maar in het boek komen ook grote doorbraken aan bod, zoals de Wageningse bijdrage aan een duurzame glastuinbouw met biologische bestrijding van plagen en de kas als energiebron.

Het boek is bedoeld om mensen te inspireren vanuit de wetenschap en de rol van Wageningen UR hierin.