Presentatie

Nieuw meetinstrument om bodem eenvoudig te beoordelen: BodemConditieScore

Melkveehouders kennen de productie van hun koeien vaak tot meerdere cijfers achter de komma nauwkeurig. Maar wat er precies van het land komt, weten velen niet eens voor de komma. Laat staan hoe de gewasproductie verder is te verbeteren.

Veel melkveehouders hebben helaas een groot gebrek aan integrale kennis van de bodem en duurzaam bodem-management terwijl met strenger wordende regelgeving, zoals voor fosfaat, het steeds lastiger wordt om op de gangbare manier verder te boeren. Wageningen Universiteit en Boerenverstand ontwikkelden, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en Livestock Research, daarom een “low-tech” Bodem-ConditieScore. Dat versterkt het boerenvakmanschap en leert de boer op een eenvoudige en goedkope manier opnieuw naar zijn bodems kijken. CONO Kaasmakers ondersteunt dit en ziet graag nieuwe praktische tools ontwikkeld worden voor haar duurzaamheidsprogramma “Caring Dairy”. U bent van harte uitgenodigd bij de lancering op 16 september bij de familie Konijn in de Beemsterpolder (NH).

Programma
15:30 uur Inloop met drankje en Beemsterkaas, mogelijk tot rondleiding over het bedrijf.
16:00 Welkom door CONO melkveehouder de heer Konijn en initiator ir. Frank Verhoeven (Boerenverstand). Frank vindt dat praktische (boeren)kennis terug moet op het erf: simpele -low tech, low cost- methodes om de benutting van het land te verhogen.
16:10 uur Graslandopbrengst in relatie tot bodemkwaliteit op een melkveebedrijf door Dr. ir. Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) en Ing. Bert Philipsen (Wageningen UR, Livestock Research). Moet de melkveehouder zich focussen op permanent grasland? En het overige land in een gezonde rotatie? De visie van Nick en Bert en de resultaten van een Pratijknetwerk van CONO worden gepresenteerd.
16:30 uur Demonstratie BodemConditieScore door Dr. ir. Marthijn Sonneveld (Wageningen Universiteit). Marthijn is de drijvende kracht achter de BCS. Hij heeft de score uitgewerkt voor de Beemsterpolder en wetenschappelijk gepubliceerd. Deze middag steekt hij de schop in de grond en laat hij zien hoe de score precies werkt.
17:00 uur Kansen voor de toekomst! Door ir. Frank Verhoeven (Boerenverstand). Frank zal de website www.mijnbodemconditie.nl lanceren en het instructiefilmpje. Hij zal aangeven hoe de methode opgeschaald en uitgebreid gaat worden richting klimaat en broeikasgassen en welke kansen er liggen bij de markt en het beleid (GLB).
17:10 uur Discussie met de aanwezigen over nut en noodzaak - Dr. Simon Moolenaar (SKB).
17:25 uur Toelichting COP Ecosysteemdiensten door Jos Brils (Deltaris).
17:30 uur Afsluiting

Wij nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn!