omslag CROW kwaliteitscatalogus

Nieuws

Nieuwe CROW schaalbalk onkruid op verhardingen

Gepubliceerd op
6 september 2013

In de nieuwste CROW kwaliteitscatalogus is oa. een nieuwe schaalbalk opgenomen voor het bepalen van het kwaliteitsniveau voor onkruid op verhardingen. De schaalbalk is gebaseerd op de hoogte van het onkruid en de totale bedekking van het verharde oppervlak. De oude schaalbalk op basis van voeglengtebedekking en aantal pollen is komen te vervallen. Groot voordeel is dat de nieuwe schaalbalk voor alle typen verhardingen is te gebruiken. Deze manier van beoordelen sluit beter aan bij de beleving van de burger.

Onkruidmonitoring

Het monitoren van onkruid op verhardingen gebeurt in bijna alle gevallen aan de hand van de schaalbalken uit de CROW kwaliteitscatalogus. Bij de nieuwe schaalbalk voor onkruid op verhardingen wordt gebruik gemaakt van het percentage bedekking door onkruid. Categorie A+ bevat geen onkruid.

trottoir met onkruid

Bij categorie A hoort maximaal 2% bedekking, bij B hoort maximaal 4% en bij C hoort maximaal 8% bedekking. Als er sprake is van meer dan 8% bedekking, is er sprake van categorie D. Daarnaast is ook het aantal planten hoger dan 20 cm bepalend voor de categorie. Een eenduidige manier, die tot veel minder discussie zal leiden.

Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte op 9 en 10 oktober in Expo Houten zal het gebruik van de kwaliteitscatalogus worden toegelicht.

Weedviewer

De Weedviewer is een handig hulpmiddel om het onkruidbeeld op verhardingen te beoordelen en te classificeren. Aan de hand van digitale foto's van een deel van de verharding in een meetvak berekent de Weedviewer de onkruidbedekking (%) en vergelijkt deze met de nieuwe CROW schaalbalk voor onkruidbezetting op verhardingen. De uitkomst A+, A, B, C of D wordt getoond. Met de Weedviewer op smartphone of tablet kan onkruid op verhardingen snel en objectief worden beoordeeld. De Weedviewer is vanaf nu beschikbaar voor professionals voor het monitoren van de beeldkwaliteit.

Klik op het logo voor een demonstratie (You Tube)
Klik op het logo voor een demonstratie (You Tube)

De Weedviewer is te downloaden via de Weedviewer website. De Weedviewer is een betaalde app en bedoeld als meetinstrument voor professionals op het gebied van beheer van de openbare ruimte (zie website voor actuele tarieven).

De Weedviewer is ontwikkeld door Peter van Welsem Advies, Tauw en Wageningen UR