Nieuws

Nieuwe KWIN Veehouderij beschikbaar

Gepubliceerd op
9 augustus 2012

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN-Veehouderij) is een jaarlijkse uitgave van Wageningen UR Livestock Research.

KWIN20122013.jpg

De nieuwe uitgave bevat actuele statistische prijsinformatie van bedrijven in de sectoren melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden, varkens, pluimvee, nertsen en konijnen. Daarnaast worden recente normen voor het maken van (saldo)berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen uitvoerig beschreven. Nieuw in deze uitgave is de beschrijving van de investeringen en jaarkosten van alle emissie reducerende stalsystemen uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV).

Alle cijfers bij elkaar

KWIN-Veehouderij wordt onder andere gebruikt door banken, boekhoudkantoren, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en door voorlichters, makelaars en taxateurs. Alle informatie van de betreffende diersoorten zijn overzichtelijk in één handzaam boek samengevat.
De normen en prijzen zijn geschikt als basis voor planning- en evaluatiesystemen, omdat zij inzicht geven in de hoogte van de prijzen op middellange termijn. Bij de normen staat een toelichting over de inhoud, de wijze van berekening en de bron van de gegevens. De gegeneraliseerde normen hebben een breed draagvlak, omdat ze zijn afgestemd met afgevaardigden uit de sectoren. De genoemde prijzen in het boek zijn exclusief BTW.

Saldoberekeningen voor alle sectoren

Voor alle dierlijke sectoren is een saldoberekening beschikbaar. Om saldo-berekeningen voor de veehouderij te maken, heeft Wageningen UR Livestock Research diverse BedrijfsWijzers beschikbaar. Deze berekenen – afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie – saldo- of netto-bedrijfsresultaten. De BedrijfsWijzers werken met de normen uit KWIN-Veehouderij.

Bestel nu!

Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2012-2013 kunt u via www.kwin.nl bestellen. Veehouders kunnen het handboek met € 30,- korting aanschaffen, dankzij een subsidie van de Productschappen Zuivel, Vee & Vlees en Pluimvee & Eieren.