Foto: Bas Bolman

Nieuws

Nieuwe PhDs voor Wageningen UR binnen Nederlands Polair Programma

Gepubliceerd op
9 juli 2013

Het NWO geeft Wageningen UR financiering voor nieuwe PhD's voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in het Noordpoolgebied. In totaal werden twaalf voorstellen goedgekeurd binnen de beleidsgestuurde ronde van het Nederlands Polair Programma van het NWO. Wageningen UR is betrokken bij vier van deze voorstellen.

Foto: Bas Bolman, IMARES

Zeevogels op de Noordpool


Het eerste voorstel richt zich op het distributie- en foerageergedrag van vier verschillende soorten zeevogels. Het gaat om de volgende soorten: de Kleine Jager, de Kleinste Jager, de Noordse Stern en Grauwe Franjepoot. Dit voorstel is een samenwerking tussen het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen en IMARES Wageningen UR.

Biodiversiteit onder zee-ijs

Het tweede voorstel concentreert zich op het zee-ijs van de Noordpool en de Zuidpool. Het onderzoek richt zich op de biodiversiteit van het leven net onder het zee-ijs. Het doel is om de samenhang in (Ant)Arctische voedselketens te identificeren en de gevolgen van terugtrekkend zee-ijs in kaart te brengen. Dit voorstel is ingediend door IMARES Wageningen UR.

Klimaatverandering

Bij het derde voorstel wordt met behulp van klimaatgegevens, modellen en technieken toekomstige klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende nieuwe activiteiten gekwantificeerd. Dit voorstel is een samenwerking tussen het KNMI en Wageningen University.

Simulatiemodel chemische stoffen

Bij het vierde voorstel zal een model ontwikkeld worden dat de ophoping van chemische stoffen in Arctische voedselketens simuleert. Op dit moment is informatie over chemische stoffen versnipperd over verschillende meetprogramma's. Dit voorstel is een samenwerking tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en IMARES Wageningen UR.

Huidig PhD-onderzoek

Op dit moment tel het Arctisch Programma van Wageningen UR vijf PhD's, met aandacht voor onderwerpen zoals governance, het gebruik van hulpbronnen, klimaatvoorspellingen en bio-indicatoren. Wageningen UR is ingenomen met bovengenoemde toekenningen en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking.