Testimonial

Nieuwe app brengt Natura 2000-gebieden dichter bij burger

Vraag een natuurliefhebber wat Natura 2000 is en de kans is groot dat deze het antwoord schuldig moet blijven. Toch telt Nederland inmiddels ruim 160 Natura 2000-gebieden. Een nieuwe app voor iPhone en Android-toestellen maakt burgers wegwijs in Natura 2000-gebieden. Wageningen Environmental Research (Alterra) ontwikkelde de app in opdracht van het Ministerie van EL&I.

Frans Lips, beleidsmedewerker ministerie van EZ
De app is een fantastisch hulpmiddel bij goede communicatie tussen overheid en burger.
Frans Lips, beleidsmedewerker ministerie van EZ

Frans Lips, beleidsmedewerker Geo-informatie bij het Ministerie van Economische Zaken, ziet in de mobiele applicatie een geschikte manier om ervaring op te doen met nieuwe technologie. “Daar hebben we als overheid nog weinig ervaring mee. Met dit project willen we graag aantonen dat je met moderne technologie veel beter kunt communiceren met burgers en andere partijen. En dat je daardoor grotendeels onbekende informatie op een toegankelijke manier ontsluit.”

Netwerk van Europese natuurgebieden

Natura 2000 is zo’n onderwerp waar de meeste burgers onbekend mee zijn. Het is de naam voor een netwerk van Europese natuurgebieden waar belangrijke flora en fauna in voorkomt. Omdat de biodiversiteit in Europa achteruit holt, moeten deze gebieden beschermd worden, vindt de Europese Unie. En omdat planten en dieren zich niets aantrekken van landsgrenzen, is een Europese aanpak noodzakelijk om de biodiversiteit te beschermen.

“Fantastisch hulpmiddel”

In Nederland zijn 166 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000-gebieden. In veel gebieden is de mens van harte welkom. De Natura 2000-app geeft de bezoeker antwoord op vragen als: ‘Waar vind ik het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied?’, ‘Welke planten en dieren komen hier voor?’ en ‘Waar loopt de grens van het gebied?’. De app werkt met de LAYAR-technologie voor augmented reality. LAYAR is een mobiele applicatie die via de camera extra ‘lagen’ aan de werkelijkheid toevoegt. Lips: “Je krijgt dus informatie te zien op basis van de locatie waar je op dat moment bent. Het is een fantastisch hulpmiddel om communicatie tussen overheid en burger op gang te brengen en op een laagdrempelige wijze informatie op maat te verstrekken. Maar het is niet alleen statische informatie vanuit de overheid. Tijdens de pilot hebben we de Natura2000-informatie verrijkt met locatiegebonden videofilmpjes over cultuurhistorische waarden in een Natura2000-gebied. De filmpjes zijn gemaakt door het Gelders Sprekend Landschap. Maar je kunt als bezoeker bijvoorbeeld ook een foto van een locatie maken en die via social media delen met de wereld. En in de toekomst zou je ook waarnemingen kunnen doorgeven via de app, bijvoorbeeld als je ergens een grutto ziet. Of, dat kan ook, een vuilstort.”

Wageningen Environmental Research (Alterra)

Veel van de statische informatie is afkomstig uit de Natura 2000-database van het ministerie, die door Wageningen Environmental Research (Alterra) wordt beheerd. De weg naar dit kennisinstituut van Wageningen University & Research is een vaste route, verklaart Lips. “Veel kennisvragen leggen we bij Wageningen Environmental Research (Alterra) neer, omdat ze over de juiste wetenschappelijke kennis beschikken. In dit geval wilden we doorpakken naar een praktisch toepasbaar product. Ook daarin, het vertalen van fundamentele kennis naar toepassingen in de praktijk, is Wageningen Environmental Research (Alterra) erg goed.”

Waterrecreatie

Een doorvertaling van de app is volgens Lips aanstaande. “Maatschappelijke organisaties in de waterrecreatiesector zien in de app een mooi middel om recreanten te informeren over de gedragsregels die in een gebied gelden. Je kunt ook denken aan nieuwe functionaliteiten, zoals een automatisch waarschuwingssignaal om uit de buurt te blijven van kwetsbare broedplekken.”