Promotie

Nieuwe inzichten in de chemische structuur van xanthaan

Xanthaan is een polysacharide dat in levensmiddelen veelvuldig gebruikt wordt als stabilisator, emulgator en verdikkingsmiddel. Ondanks het veelvuldig gebruik van xanthaan, is de preciese opbouw van het molecuul en de invloed hiervan op de functionele eigenschappen tot op heden nog onbekend. Het doel van dit onderzoek was daarom om de chemische fijnstructuur van xanthaan in meer detail te onderzoeken.

Promovendus Marijn Kool
Promotor prof.dr.ir. H (Harry) Gruppen
Copromotor prof.dr. HA (Henk) Schols
Organisatie Wageningen University, Food Chemistry
Datum

vr 7 februari 2014

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Xanthaanstructuur veel gevarieerder

Daarvoor is een methode ontwikkeld waarbij xanthaan enzymatisch wordt afgebroken tot diagnostische oligomeren. Het karakteriseren van deze oligomeren toonde aan dat de xanthaan structuur veel gevarieerder is dan tot op heden werd aangenomen. Met name de positie van acetylgroepen in de xanthaan zijketens varieert alsmede ook de verdeling van deze zijketens over het molecuul.

The fact that only Dutch people complain so much about the public transportation in The Netherlands indicates that they have lost perspective.
Marijn Kool

Vervolgonderzoek toonde aan dat juist deze positie van acetylgroepen bepalend is voor de functionele eigenschappen van xanthaan. Om deze functionele eigenschappen te modificeren zijn er twee enzymen geproduceerd en gekarakteriseerd die elk de acetylgroep aan één specifieke positie in de xanthaan zijketen kunnen verwijderen.