Nieuws

Nieuwe kassen met ‘diffuus glas’ kunnen jaarlijks 25% meer potplanten leveren

Gepubliceerd op
18 januari 2013

In kassen die ‘diffuus glas’ hebben, kunnen jaarlijks zo’n 25% meer potplanten worden geproduceerd dan in gewone kassen: kassen die helder glas hebben. Die potplanten kunnen dan ook nog eens vijfentwintig procent groter zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat Wageningen UR Glastuinbouw uitvoerde in samenwerking met ondernemers uit de tuinbouwsector, de toeleverende industrie en de Nederlandse overheid. Het onderzoek werd gefinancierd door de Nederlandse glastuinbouw en de Nederlandse overheid.

Potplanten houden niet van hard zonlicht. Bedrijven die in kassen potplaten telen, houden daarom de zon buiten door de kassen wit te “krijten” of gebruik te maken van beweegbare schermen. Die schermen gaan iedere keer dicht als de zon zó sterk is, dat de potplanten eronder te lijden zouden hebben.

Op basis van de beschikbare kennis had Wageningen UR Glastuinbouw al eerder voorspeld dat er minder geschermd zou hoeven te worden als het licht in de kas diffuus gemaakt zou worden. De planten zouden dan zelfs meer licht hebben. Vooral als tegelijk de luchtvochtigheid in de kas in de hand gehouden wordt, kan de plant meer licht gebruiken voor zijn groei.

Er bestaat al lange tijd glas dat er voor zorgt dat het harde, directe zonlicht diffuus wordt. Dat glas had als nadeel dat het veel licht wegnam. Recent is er glas beschikbaar gekomen dat het licht diffuus maakt en net zo veel licht door laat als normaal glas. Ook zijn schermdoeken ontwikkeld die het licht diffuus maken. Wageningen UR onderzocht dergelijke glassoorten en schermen.

anthu2.jpg

In een praktijkproef met Anthuriums werden kassen met diffuus glas of een diffuus scherm, vergeleken met een gewone kas waarin dankzij beweegbare schermen de zon kon worden buiten gehouden. In sommige kassen met diffuus licht werd veel meer licht dan gebruikelijk toegelaten

In de kassen met het diffuus licht waar het meeste licht werd toegelaten, hadden de Anthuriumplanten slechts 16 weken in plaats van de gebruikelijke 22 weken nodig om uit te groeien tot planten die geschikt zijn voor de verkoop. De planten bleken in die kortere periode ook nog eens vijfentwintig procent groter te worden en van zeer goede kwaliteit te zijn. Daardoor zouden de planten een hogere financiële opbrengst kunnen leveren.

Bij het onderzoek werd onder andere samengewerkt met de firma Ludig Svensson, fabrikant van schermdoek, en Guardian, een glasfabrikant. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de programma’s Biosolar Cells en Kas als Energiebron, gefinancierd door ministerie van Economische Zaken en het Productschap Tuinbouw.