Project

Nieuwe mogelijkheden voor Centrum Biologische Landbouw Flevoland (CBL)

Advies aan het CBL voor een nieuwe koers: ontwikkel een regionale voedselstrategie.
Het onderzoek is besproken op 25 juni 2009 in met B&W in Lelystad.

Centrum Biologische Landbouw Flevoland

Het Centrum Biologische Landbouw Flevoland (CBL) in Lelystad Noord heeft de Wetenschapswinkel gevraagd hoe zij het beste zou kunnen inspelen op de plannen van de gemeente met het gebied Lelystad Noord. Dit gebied heeft van oudsher een bestemming voor grootschalige biologische landbouw. Maar dat gaat veranderen. De gemeente Lelystad ontwikkelt plannen voor een andere inrichting van het gebied en er liggen kansen om Lelystad Noord te ontwikkelen tot een proeftuin van multifunctionele biologische stadslandbouw.

Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het CBL het beste kan aansluiten bij de ontwikkelingen in Lelystad Noord. Daarvoor vindt er o.a. een gebiedsanalyse plaats en een behoefte- en een haalbaarheidsonderzoek voor mogelijke nieuwe functies en activiteiten. Het onderzoek sluit aan bij de maatschappelijke vraag over de relatie tussen de stad en het platteland en bij Europese projecten over stadslandbouw en stedelijke voedselstrategieën.

De coördinatie en uitvoering van het onderzoek zijn in handen van Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR (business unit Agrosysteemkunde) en de leerstoelgroep Biologische Landbouwsystemen van Wageningen University. In de begeleidingscommissie zijn naast de opdrachtgever de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen University en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR in Lelystad betrokken.

P1030293250px7.jpg

Het onderzoek is in 2008 afgerond. Het CBL heeft vervolgens het rapport intern en in haar gesprekken met de gemeente Lelystad gebruikt. Het CBL heeft de onderzoeksresultaten in juni 2009 openbaar gemaakt en naar de gemeente toe gepresenteerd.

Omdat het onderzoeksrapport een goed overzicht geeft van de stand van zaken met betrekking tot verbrede multifunctionele landbouw, is gekozen voor een extra uitgave van het onderzoeksrapport zonder de onderdelen die alleen van belang zijn voor Lelystad Noord en het CBL. De titel van dit rapport is:" Wie zorgt voor wie? Op weg naar een duurzame relatie tussen stad en platteland". Deze extra uitgave is 912 keer gedownload van de website van de wetenschapswinkel en daarmee een absolute topper. Dit rapport voldoet duidelijk aan een behoefte.

Download

In de pers

Opdrachtgever

Centrum Biologische Landbouw Flevoland (CBL)

Projectcoördinatie

Irene Gosselink - Plant Research International, Agrosysteemkunde

Uitvoering

Christel Engelen - Leerstoelgroep Biologische Landbouwsystemen

Begeleidingscommissie

Bart Fokkens - Voorzitter bestuur Stichting Biologische Landbouw Flevoland
Miriam Velters - Projectcoördinator CBL
Han Wiskerke - Hoorleraar Rurale Sociologie, Wageningen Universiteit
Jan Eelco Jansma - Onderzoeker PPO-AGV
Gerard Straver - Coördinator, Wetenschapswinkel Wageningen UR

Financiering

Wetenschapswinkel Wageningen UR