Kringloopwijzer

Nieuws

Nieuwe versie KringloopWijzer

Gepubliceerd op
26 maart 2013

De KringloopWijzer is volop in ontwikkeling. We werken niet alleen aan nieuwe modules, maar ook de uitvoer wordt steeds uitgebreider. Zo levert de nieuwe uitvoer informatie over de P-onttrekking (zoals gebruikers bij de ‘BEP’ gewend waren) en is er de mogelijkheid (‘knop’) om een overzicht te maken voor studiegroepen. Hiermee komen resultaten van verschillende bedrijven vergelijkbaar naast elkaar te staan. Dit bevordert het werken en leren in studiegroepverband.

Download de actuele versie van de KringloopWijzer.

Deze actuele versie geeft vooral extra informatie voor de gebruiker. Daarnaast gaat de inhoud natuurlijk verder. De bedrijfsspecifieke route van het stikstofoverschot is in ontwikkeling. Wordt dit lachgas, nitraat, of toch verhoging van de voorraad in de bodem? Daarnaast krijgt momenteel de route van koolstof, via methaan en organische stof volop aandacht.

De KringloopWijzer is al door een groot aantal veehouders ingevuld. Zij hebben zo inzicht in de stikstof- en fosfaatkringloop op het bedrijf en weten waar de mineralenverliezen optreden, hoe hoog de benuttingen zijn en ze weten wat hun gewasopbrengsten zijn, samen met de gegeven bemesting. Deze resultaten zijn nu te vergelijken met collega veehouders en met de resultaten van de Koeien & Kansen deelnemers.

Meer informatie bij Gerjan Hilhorst of Jouke Oenema.