Software

Nitraat Uitspoelings Reductie Planner - NURP

De Nitraat Uitspoelings Reductie Planner - NURP toont bedrijfssystemen waarin de nitraatrichtlijn gehaald wordt.

Het milieubeleid is erop gericht om de nitraatuitspoeling onder grasland te verminderen tot een niveau van 50mg nitraat (NO3) per liter grondwater. Vooral op droge zandgronden wordt deze doelstelling op het moment meestal niet gehaald. Met behulp van dit programma kunt u zoeken naar bedrijfssystemen waarin de nitraatrichtlijn wel gehaald wordt.

De Nitraat Uitspoelings Reductie Planner (NURP) geeft een indicatie van de te verwachten hoeveelheid nitraat die na het groeiseizoen uit kan spoelen. Door verschillende uitgangspunten in de berekening te kiezen en plannen met elkaar te vergelijken ontstaat inzicht in de factoren die een positieve bijdrage kunnen leveren aan vermindering van de nitraatuitspoeling.

Wijzigt u bijvoorbeeld de bemesting, de bijvoeding of het graslandgebruik dan berekent NURP het gevolg voor de hoeveelheid nitraat die kan uitspoelen. Vooral maatregelen die die urineplekken aan het einde van het seizoen voorkomen (eerder gedeeltelijk opstallen, meer maïs bijvoeren) dragen bij aan een kleinere nitraatuitspoeling.  NURP kan worden toegepast op bedrijven met grasland en snijmaïs op zand- en lössgronden.

Nieuw in versie 4

Onlangs is versie 4 van de Nitraat Uitspoelings Reductie Planner uitgebracht. In de nieuwe versie zijn enkele nieuwe inzichten in nitraatuitspoeling in rekenregels verwerkt. Verder is deze versie aangepast aan de nieuwe bemestingsadviezen voor grasland en snijmais. De uitvoer van het programma bevat nu naast de effecten van bedrijfsaanpassingen op nitraatuitspoeling ook economische indicatoren.

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met Johan de Boer.

Schermvoorbeelden

Invoer van bedrijfsgegevens
Invoer van bedrijfsgegevens
Invoer van beweidingsgegevens
Invoer van beweidingsgegevens
Uitvoer
Uitvoer
Detailuitvoer van urineplekken
Detailuitvoer van urineplekken
Uitvoer van economische bedrijfseffecten