toevoeging nitraat

Nieuws

Nitraat voeren verlaagt methaanproductie koe

Gepubliceerd op
20 februari 2013

KTC De Marke is gestart met het voeren van nitraat om de methaanemissie uit voerfermentatie te verminderen. Nitraat voeren is bewezen effectief.

In het rantsoen van De Marke geeft 1% nitraat toevoeging (op droge-stofbasis), een reductie van 10% methaanemissie. Een goede menging door het ruwvoer is daarbij essentieel. Methaan is een sterk broeikasgas en draagt bij aan de opwarming van de aarde.

Bij de afbraak van (ruw)voer in de pens ontstaat waterstof (H2). Omdat in de pens ook koolstof (C) vrijkomt, ontstaat eenvoudig methaan (CH4). Dit verlaat de koe via de neus. Om de vorming van methaan te beperken kun je twee dingen doen: (1) de vorming van waterstof beperken, of (2) de gevormde waterstof een andere verbindingsmogelijkheid bieden zodat er geen methaan wordt gevormd. Nitraat (NO3) voeren speelt in op de tweede mogelijkheid. De waterstof verbindt zich dan met nitraat en vormt ammonium (NH4). Ammonium op haar beurt is een nuttige bouwstof voor de vorming van microbieel eiwit.

Downloads

Meer hierover vindt u in de Koeien & Kansen-rapporten 66 en 67.