Nieuws

Nitraatuitspoeling niet hoger bij later scheuren grasland

Gepubliceerd op
7 maart 2012

De laatste jaren is er grote vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van modellen die de emissie van lachgas uit landbouwgronden kunnen voorspellen. Het ontbrak de modellen echter nog aan meetgegevens uit lange-termijnexperimenten.

Image.jpg

Er komt veel nitraat (stikstof) vrij bij het scheuren van grasland, zowel in het voor- als in het najaar. Voordeel van het voorjaar is dat deze vrijgekomen nitraat (grotendeels) kan worden opgenomen door de nieuwe graszode. Als gras in het najaar wordt ingezaaid, is de nitraatopname veel lager. Voor de landbouwsector zou het beter zijn als de einddatum van scheuren wordt verruimd tot 1 juli. Dat maakt het mogelijk om nog één of twee sneden te oogsten voordat er wordt gescheurd.

Nitraatmetingen

In opdracht van Productschap Zuivel hebben onderzoekers Gerard Velthof en Eduard Hummelink van Alterra veldonderzoek gedaan op zandgrond met verschillende grondwaterstanden. Het scheuren en herinzaaien vond plaats op verschillende percelen, op drie verschillende tijdstippen in het voorjaar. Ter controle is ook niet gescheurd grasland meegenomen in het onderzoek. Gedurende twee jaar hebben de onderzoekers de hoeveelheid nitraat in de bodem in het najaar gemeten. De hoeveelheid nitraat dat zich in het najaar in de bodem bevindt, is een indicator voor het risico op nitraatuitspoeling.

Het onderzoek van Alterra laat zien dat het scheuren van grasland tot in het late voorjaar (tot 1 juli) gemiddeld over alle proeven niet leidde tot meer nitraat in de bodem in het najaar.

Rapport