Project

Nobelveldje

Tussen april en november 2012 is het Nobelveldje (eigendom van Klaassen vastgoedontwikkeling) in tijdelijk gebruik gegeven aan Solidez en een kerngroep van geïnteresseerde buurtbewoners. In deze periode is er met en voor de buurt een keur aan activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd op dit braakliggende terrein.

De resultaten van het onderzoek “Tijdelijk gebruik als antwoord op braakligging”, van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR zijn overhandigd aan de betrokken organisaties: NatuurSUPER en Kerngroep Reizende Tuin.

Het rapport, gebaseerd op twee studentenonderzoeken naar de ‘ins en outs’ van tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen, bevat een set aanbevelingen voor initiatiefnemers, ondersteuners, overheden en onderzoekers. Beide internationale studentengroepen hebben naast een internationale vergelijking ook gekeken naar effecten op de sociale cohesie in de wijk.

Adviezen voor succesvol tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen

Succesvol tijdelijk gebruik gaat voor de één om een sterke betrokkenheid van omwonenden en voor de ander de intensiteit van het gebruik, de erkenning door (institutionele) organisaties, of de mate van continuïteit. Uit de studentonderzoeken blijkt dat het succes van een initiatief in ieder geval samenhangt met het vormen van coalities tussen partijen met vergelijkbare ambities, heldere communicatie met de buurt over het doel van het initiatief, persoonlijk contact en het geven van verantwoordelijkheid aan deelnemers. Om tijdelijk gebruik echt van de grond te krijgen helpt het zeer als de overheid burgerinitiatief echt onderdeel maakt van de beleidsagenda.

Reacties van betrokkenen bij het Nobelveldje in Wageningen

‘Het tijdelijk gebruik van het Nobelveldje in Wageningen is al weer even geleden, maar het betrekken van bewoners bij hun wijk in Wageningen, en eigenlijk in heel het land, staat meer op de kaart dan ooit. Dit onderzoek kan daar hopelijk ondersteunend voor zijn. Het is in elk geval een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen onderzoekers en studenten van de Wageningen UR, actieve bewoners en organisaties in het veld’, aldus Leida van der Berg van Kerngroep Reizende Tuin.

Marije van der Park (NatuurSUPER): ‘Wij hebben de tussentijdse resultaten gebruikt om zichtbaar te maken wat het effect van een tuin kan zijn en om vooral te laten zien hoeveel partijen en mensen betrokken zijn of raken bij de ondersteuning van een buurt- tuin/initiatief. We hopen dat dit jaar een nieuw onderzoek opgepakt kan worden door Wageningen UR naar wat dergelijke buurtinitiatieven na de eerste opstartjaren betekenen voor de ontwikkeling van een buurt of wijk en voor het initiatief zelf”.

‘Voor mij stopt het hier niet, ik neem de ideeën, gegenereerd in het project, nog steeds mee de wijk in’, zegt Rienette Gravemaker van Kerngroep Reizende Tuin, enthousiast.

“Dat de droom om de ervaringen met het tijdelijk gebruik van het Nobelveldje naar andere braakliggende plekken in Wageningen te brengen (nog) niet is uitgekomen neemt niet weg dat alle leden van de Kerngroep Reizende Tuin nu hartstikke actief zijn in de wijkpanels”, benadrukt Carolien Makkink van Kerngroep Reizende Tuin.

Melitta Steenhuis (Solidez) is blij dat haar organisatie heeft bij kunnen dragen door als formele verantwoordelijke instantie voor de KlaassenGroep te functioneren. De ontwikkelaar KlaassenGroep heeft het tijdelijk gebruik als positief ervaren. De onderneming staat positief tegenover ondersteuning van tijdelijk gebruik in de toekomst. Leida van den Berg (Kerngroep Reizende Tuin, nu o.a. Werkwiel Wageningen), benadrukt dat het heel prettig was dat Solidez zich als formeel eindverantwoordelijke wilde opstellen. Wat niet wegneemt dat de kerngoep zich wel degelijk verantwoordelijk voelde. “En dat was best spannend”. Ze heeft erg genoten van de krachtige en informele samenwerking in de Kerngroep en met Solidez en de KlaassenGroep.

Met de realisatie van de studentenwoningen op het braakliggende terrein van het Nobelveldje in Wageningen is er een nieuwe periode aangebroken voor de wijk. Ondanks het forse bouwblok is men wel te spreken over hoe het gaat. Al is er nog niet veel interactie tussen de nieuwe bewoners en de wijk. ‘Het zou eigenlijk wel leuk zijn als de studenten de buurtbewoners zouden uitnodigen voor een glas ranja en een babbel’, besluiten Carolien Makkink en Rienette Gravemaker met een grote glimlach.

Esther Flens (wijkmanager gemeente Wageningen) is in haar functie druk in de weer met bewonersinitiatieven in wijken in Wageningen “Het hele wijkgerichte werken zit in een transformatieproces waarbij bottom-up veel meer aandacht krijgt. Het tijdelijk gebruik van het Nobelveldje was voor Wageningen destijds een bijzonder nieuw initiatief, waar we positief op terugkijken”.