Nieuws

Nu ook sperma van Nederlandse Toggenburger bokken in de genenbank

Gepubliceerd op
2 december 2013

De eerste 165 rietjes sperma van 8 Nederlandse Toggenburger bokken zijn op 23 november 2013 gewonnen door het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN). Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Toggenburgerfokgroep van de Nederlandse Organisatie voor Geitenfokkerij (NOG) die de bokken bij elkaar bracht. De Nederlandse Toggenburger is een Nederlands geitenras, dat samen met de Nederlandse Landgeit, de Bonte geit en de Witte geit tot de vier zeldzame Nederlandse geitenrassen behoort. In 2005 is door CGN het eerste sperma van de Nederlandse Landgeit gewonnen, vorig jaar is een begin gemaakt met de Bonte en Witte geit en in 2013 is gestart met de Toggenburger.

Het Nederlandse Landras bepaalde eeuwenlang het gezicht van de geitenstapel in ons land. Sobere dieren met weinig productie, meestal gehoornd en langharig, van allerhande kleur. Vanaf 1900 tot de eerste wereldoorlog zijn Zwitserse bokken geïmporteerd voor verbetering van de melk- en vleesproductie. Het dubbeldoelras de Nederlandse Toggenburger geit kent haar geschiedenis in Drenthe, ze is ontstaan uit kruisingen tussen de toenmalige Drentse Landgeit en de Zwitserse Toggenburger geit. In 1938 waren de fokeigenschappen van deze geiten stabiel, zodat het een nieuw ras werd. Typerend aan de melkchocoladebruine Toggenburger is het compacte type en de kleuraftekening waaronder het masker: aan weerszijden van het neusbeen een witte streep.

In de overige provincies werden de landgeiten vanaf 1900 met Saanen bokken gekruist en dit leidde tot de Nederlandse Witte geit. In Zeeland en Zuid-Holland werd minder op wit geselecteerd, vanuit de bonte Zeeuwse Landgeit is de Nederlandse Bonte geit voortgekomen. De Bonte geit is er in zwartbont en bruinbont, soms wordt de Witte Geit gebruikt voor bloedverversing en verbetering. Sinds eind jaren ’80 vond een enorme groei plaats van de professionele melkgeitenhouderij, de meerderheid van de melkgeiten zijn niet stamboek registreerde witte geiten, nogal eens met een scheutje ander bloed (Nubisch, Alpine, Saanen).

Van de Bonte en Toggenburger geit is de stamboekpopulatie ruim 1000 geiten, de Landgeit en Witte geit tellen ongeveer 1800 vrouwelijke dieren. Het aantal bokken is ongeveer een tiende van het aantal geiten. In de genenbank worden zeldzame Nederlandse rassen landbouwhuisdieren veilig gesteld door middel van opslag van sperma of soms embryo’s. CGN (Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland – Wageningen UR) ondersteunt en stimuleert zowel in situ (levend) als ex situ (diepgevroren) behoud van genetische diversiteit bij landbouwhuisdieren. In CGN rapport 29 is verslag gedaan van de werkzaamheden voor schaap en geit afgelopen decennium.

Meer informatie