Nieuws

Nutriëntenbelasting oppervlaktewater door landbouw

Gepubliceerd op
8 maart 2012

Voor vier pilotgebieden in Nederland is een modelsysteem opgezet om het aandeel van de landbouw op de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater beter kwantitatief te bepalen. Geëvalueerd is of de gekalibreerde modelsystemen in de vier gebieden voldoende in staat zijn om de nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater te simuleren.

ImageCA99FGA2.jpg

Hoewel elk gebied verschillend reageert op veranderingen in parameterwaarden, is er duidelijk een aantal sturende parameters. Vooral de afbraak van organische stof is bepalend voor de uitspoeling van nutriƫnten richting het oppervlaktewater. In het oppervlaktewater hebben vooral de bezinkingssnelheden van sediment (organisch en mineraal) effect. In de zandgebieden is verder vooral het watergetal bepalend. De hoogte van de stikstofuitspoeling is sterk met deze parameter te sturen.

De hoofdconclusies zijn:

  • Kalibratie van procesparameters in de kwaliteitsmodellen verbetert de simulering van zowel stikstof als fosfor. In alle gebieden heeft het model, na kalibratie, een verklarende waarde voor de nutriĆ«ntenconcentraties bij het uitstroompunt, met uitzondering van de fosforconcentraties in het veengebied, de Krimpenerwaard.
  • Stikstof kan beter worden gesimuleerd dan fosfor.
  • De kalibratie van procesparameters heeft meer effect op de simulering van stikstofconcentraties.
  • De parametersettings verschillen sterk per gebied, ook tussen de twee zandgebieden, wat aantoont dat voorzichtig omgegaan moet worden met generieke parametersettings.

Download

Rapport: Kalibratie modelsysteem monitoring stroomgebieden