Promotie

OF MICE AND OAKS. Conditional outcomes in a seed-dispersal mutualism

Muizen leggen een wintervoorraad aan van eikels, maar een deel van deze voorraad wordt vaak niet opgegeten door de muizen. De niet opgegeten eikels hebben een kans om zich te vestigen als nieuwe eik, en daarmee is de interactie tussen muizen en eiken in potentie een mutualisme.

Promovendus dr.ir. L (Lennart) Suselbeek
Promotor prof.dr. HHT (Herbert) Prins
prof.dr. FJJM (Frans) Bongers
Copromotor dr.ir. PA (Patrick) Jansen
dr. SE (Sip) van Wieren
Organisatie Wageningen University, Production Ecology and Resource Conservation (PE&RC)
Datum

vr 10 oktober 2014 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Echter, er is alleen sprake van een mutualisme als de eikels op goede kiemplaatsen terecht komen. Doel van deze studie was te onderzoeken of de verstopstrategie van muizen afhankelijk was de aanwezigheid van wilde zwijnen (die ook dol op eikels zijn!), van het aanbod aan eikels, en van het aantal muizen in het gebied. De wilde zwijnen lijken niet goed in staat te zijn om de door muizen in de grond verstopte eikels terug te vinden, en daardoor hebben zij weinig invloed op het hamstergedrag van de muizen. Het aantal eikels en muizen heeft wel invloed op de verstopstrategie. Hoe meer concurrentie (dus, meer muizen of juist minder eikels), hoe sneller en meer verspreid de zaden verstopt worden. De eikels profiteren daar van, want hoe beter ze verspreid worden des te groter hun overlevingskans.