OPINIE - Rechtvaardigheid en wereldvoedsel- voorziening: een kleine, economische ethiek

LEI-collega Roel Jongeneel neemt de economie van vraag en aanbod, productie en behoeftevoorziening nader onder de loep vanuit het gezichtspunt van wat rechtvaardig is.

Daarbij gaat het om een kleine, economische ethiek van de wereldvoedselvoorziening en de gevolgen daarvan voor het beleid. 


Lees het artikel: