Nieuws

Oesterrif biedt kustbescherming, voedsel en inkomen

Gepubliceerd op
30 november 2012

De aanleg van oesterriffen voor de kust van Bangladesh zorgt voor een betere bescherming tegen kusterosie en overstromingen. Bovendien zijn de oesters voor de lokale bevolking een duurzame bron van voedsel en inkomen. Wageningen UR (University & Research centre), ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en de Universiteit van Chittagong (Bangladesh) werken samen aan plannen om het ontwerp van de riffen te verbeteren en om het beheer ervan te reguleren.

Doordat de schelpdieren de golven breken, treedt achter het rif sedimentatie op en wordt de kusterosie verminderd. Dat bleek al uit proeven in de Oosterschelde. De constructies aan de zuidoostkust van Bangladesh zijn daarnaast bedoeld als bron van voedsel.

Van belang is dat de lokale bevolking de riffen duurzaam exploiteert; de oogst mag het voortbestaan van de oesterriffen niet aantasten. Om de continuïteit te waarborgen, moeten afspraken gemaakt worden over welk deel van de oesters mag worden geoogst. Voorlichting van de lokale gemeenschappen over de broedval, de groei en de overlevingskansen van oesters is eveneens onderdeel van dit project (Eco-engineering in Bangladesh, ECOBAS).

Haalbaarheidstudie

In 2013 en 2014 worden diverse natuurlijke structuren aangelegd langs de kust van Kutubdia en het eiland Maheshkhali. Daar worden de technische, ecologische en sociaal economische haalbaarheid bestudeerd van dit zogenaamde ‘Building with Nature’-concept.

Meer informatie

Persbericht Bangladesh bewijst potentieel oesterriffen voor kustverdediging en voedselproductie