Persbericht

Officiële opening Innovatie & Demo Centrum Water

Gepubliceerd op
15 oktober 2013

Op 8 oktober is het Innovatie & Demo Centrum Water officieel geopend door burgemeester Van Vliet van Lansingerland, directeur Van der Helm van de provincie Zuid-Holland en LTO bestuurder Aerts. In IDC Water, dat gehuisvest is bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk, worden de komende jaren verschillende technieken en systemen getest en gedemonstreerd voor duurzaam watergebruik in de glastuinbouw.

De opening van IDC Water vond plaats tijdens de jaarlijkse Kennisdag Water, georganiseerd door Wageningen UR Glastuinbouw en LTO Groeiservice. Een groot aantal telers, toeleveranciers, intermediairs en andere betrokkenen, lieten zich bijpraten over onder meer het beleid ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen en water, de eisen aan goed gietwater en gebiedsgerichte oplossingen voor duurzaam watergebruik. Tevens konden de bezoekers kennis nemen van nieuwe technieken, ontwikkelingen en onderzoeksprojecten op het gebied van water in de glastuinbouw.

Openingshandeling

Gastheer bij de feestelijke opening was Sjaak Bakker, businessunit manager van Wageningen UR Glastuinbouw. De heren Ron van der Helm en Ewald van Vliet hielden een korte toespraak. Daarna verrichtten zij de openingshandeling: het op ambachtelijke wijze in gang zetten van de zuivering van een kolom tuinbouwwater. Het gezuiverde water werd afgetapt door Tiny Aerts, die met dit water een toost uitbracht “Op de sector”.

Belang van schoon water

Van der Helm, directeur leefomgeving en bestuur bij de provincie, gaf aan dat de provincie belang hecht aan valorisatie van nieuwe kennis en technieken, en dat ze daarom IDC’s in de Greenport ondersteunt. Tevens noemde hij enkele wateropgaven die in de provincie spelen, waaronder de brijnproblematiek, en sprak de verwachting uit dat het IDC Water een bijdrage hieraan zal leveren. Burgemeester Van Vliet onderstreepte in zijn toespraak het belang van schoon water voor het leven op aarde in het algemeen, en de tuinbouw in het bijzonder. Ook hij ging in op uitdagingen waar de tuinbouw voor komt te staan, zoals de Kaderrichtlijn Water. Verder noemde hij Aqua ReUse als een voorbeeld van een gebiedsgerichte aanpak voor glastuinbouwwater; dit project zal binnenkort starten op een steenworp afstand van het IDC water.

Innovatie & Demo Centra

Het IDC Water maakt deel uit van het project Innovatie Centra Duurzame Greenports. Dit wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincie Zuid-Holland en de deelnemende partners. Het project heeft een looptijd van 2 jaar, en een budget van ruim 3,8 miljoen euro, waarvan de helft gesubsidieerd wordt door EFRO en de Provincie Zuid-Holland. Het project wordt gecoördineerd door de Stichting Greenport Horti Campus. Het kent IDC’s op de thema’s Robotica (gevestigd op de Demokwekerij in Honselersdijk, met medewerking van TNO en TU Delft), Energie, Water en Smaak (bij Wageningen UR in Bleiswijk), Digitaal Telen (bij GreenQ in Bleiswijk) en Bloembollen (bij PPO in Lisse), alsmede een Netwerkhuis (bij GreenQ in Bleiswijk).