Offshore windpark Prinses Amalia

Project

Offshore windpark Prinses Amalia

Wageningen Marine Research bestudeert het effect van offshore windparken op de verspreiding van bruinvissen, zeehonden en zeevogels in een aantal windparken.

In het Prinses Amalia windpark, voor de kust van IJmuiden, is onderzoek gedaan van 2008-2012.

Het Prinses Amalia Wind Park (PAWP of Q7), ligt 23 km buiten de kust en is ’s werelds eerste windpark buiten de twaalfmijlszone. De constructieperiode begon oktober 2006 en duurde tot november 2007. Het windpark is operationeel sinds juni 2008. IMARES heeft in dit project zeevogels en bruinvissen onderzocht binnen en buiten het windpark.

Tijdens de bouw van een offshore windpark komt bij het heien veel geluid vrij. Wanneer de windturbines geplaatst zijn kan een windpark een barrière vormen voor zeezoogdieren en zeevogels tijdens de migratie. Vanwege deze mogelijke effecten is het verplicht een effectenstudie uit te voeren.

Zeevogels

IMARES heeft zeevogels geteld in verschillende surveys gedurende de periode 2002-2012 voorafgaand aan de bouw (T0), tijdens de bouw (T1) en gedurende de operationele fase (T2). De waarnemingen verlopen volgens standaard ESAS procedures, waarbij alle aanwezige vogels en zeezoogdieren worden geteld in een strook van 300 m breed aan beide zijden van het schip.

Bruinvissen

Bruinvissen zijn het grootste deel van de tijd niet zichtbaar, wel kunnen ze akoestisch worden gedetecteerd met CPODs (Continuous Porpoise Detectors). Dit zijn dataloggers die luisteren naar bruinvisgeluiden en zo de aanwezigheid van bruinvissen vast kunnen stellen. In 2009-2010, in het eerste jaar van de operationele fase, zijn twee CPODs binnen het park en twee buiten het park opgesteld. De dataloggers laten zien dat bruinvissen vrijwel dagelijks aanwezig zijn, zowel binnen als buiten het park, met de hoogste pieken in de wintermaanden.