Achtergronden bij onze advertenties

Olieramp beter bestrijden

Het verspreidingsmiddel gebruikt bij de olieramp met het boorplatform in de Golf van Mexico veroorzaakte onzichtbare milieuschade diep onder water.

Door het middel hechtte de olie zich aan dode en levende deeltjes zoals algen die in vlokken naar de bodem zonken. Om bij een volgende ramp een giftige smurrie op de zeebodem te voorkomen, onderzoeken wetenschappers van Wageningen UR hoe oliedruppeltjes met en zonder verspreidingsmiddel in zeewater zich gedragen en afbreken. Met die kennis zijn toekomstige olierampen effectiever te bestrijden. Hiermee werkt Wageningen UR aan de kwaliteit van leven.


Met dispergeermiddelen kunnen problemen door olie op het wateroppervlak beperkt worden. Nu is het zaak om ook mogelijke gevolgen voor de waterbodem in de afweging mee te nemen en het moet duidelijker worden hoe dit samenhangt met de aanwezigheid van deeltjes en plankton.
Tinka Murk, hoogleraar milieutoxicologie

Meer informatie