Project

Omgevingsbewust bouwen

In dit WURKS project maken studenten en docenten van MBO, HBO en WO kennis met systeeminnovaties op het gebied van huisvesting van landbouwhuisdieren en inpassing van agrarische bebouwing in het landschap.

Systeeminnovatie is een proces dat leidt tot vernieuwende concepten. Een veelheid aan aspecten komt aan bod. In dit project is er aandacht voor dierenwelzijn, sociaal draagvlak, architectuur, landschappelijke inpassing en wet- en regelgeving.

Aanpak

Het project doorloopt twee keer de volgende onderdelen (van november 2009 tot februari 2010 en van november 2010 tot februari 2011):

  1. Een introductiedag voor de deelnemende docenten en studenten. De introductiedag vindt plaats op locatie en is de kick-off van het project. De deelnemende docenten en studenten maken kennis met de dynamiek omtrent vernieuwende stalconcepten.
  2. Een kennisweek voor de studenten. De kennisweek wordt grotendeels vormgegeven naar de formule van de seminars duurzame veehouderij (zie WURKS-2008-02 en WURKS-2009-05)
  3. Uitvoering van opdrachten door de studenten in overleg met de deelnemende docenten en externe partijen. Samenwerking tussen de deelnemers van de onderwijsinstellingen staat centraal.
  4. Presentatie van de uitkomsten vindt plaats op de ‘stallenbouwdag’, een bestaand onderdeel van de module stallenbouw van AOC Friesland.
  5. Een evaluatie gericht op het proces van samenwerking en de input die de verschillende partijen konden leveren. Leer- en evaluatiepunten worden gebruikt in het tweede jaar van dit project.

In de voorbereidende fase wordt het programma samengesteld in overleg met de deelnemende docenten. Uit deze gesprekken worden leerdoelen geformuleerd die dienen als basis bij het vaststellen van het programma voor dit onderwijselement.

Resultaten

  1. Innovatieve huisvestingsconcepten voor melkvee in opdracht van zeven Friese melkveehouders;
  2. Bijdrage aan een intensievere samenwerking en kennisuitwisseling tussen onderzoek, bedrijfsleven, studenten en docenten van verschillende opleidingen;
  3. Doorontwikkeling van prikkelend en aantrekkelijk onderwijs omtrent actuele onderwerpen uit onderzoek en praktijk, gerelateerd aan de sector;
  4. Actieve bijdrage aan doorlopende leerlijnen.

Samenwerking

In dit WURKS project wordt samengewerkt met het KIGO-project Omgevingsbewust bouwen.