Project

Ondernemende studenten in de Twentse stadsranden

De regio Twente is op zoek naar nieuwe economische dragers voor de stadsrand. De regio zoekt in het bijzonder jonge ondernemers met durf en kwaliteit om een innovatieve onderneming te starten, en zo een frisse uitstraling geven aan de stadsrand en positieve maatschappelijke effecten met zich meebrengen.

Om innovatieve ideeën en realisatie tot stand te laten komen, wordt een samenwerking tot stand gebracht tussen groen onderwijs, betrokken burgers en ondernemers. De stadsranden dienen als een experimentele ruimte voor nieuwe activiteiten en ideeën .

Van de bestaande of toekomstige ondernemers in de stadsranden wordt verwacht dat zij samenwerken met studenten en hun docenten. Studenten worden betrokken bij het ontwikkelen en opzetten voor een nieuw of bestaand bedrijf en bij de realisatie ervan. Uiteindelijk zullen studenten ook gaan meewerken op het bedrijf. Het stimuleren van ondernemerschap bij studenten speelt hierin een cruciale rol om zo uiteindelijk zelf in staat zijn ondernemingen te kunnen opzetten.

In 2011 is de KIGO ‘Realiseren van vraaggestuurd onderwijs in de stadsrand’ van start gegaan. Binnen deze KIGO wil men een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van ondernemendheid bij studenten, zodat zij zelf actief wat kunnen betekenen bij het ontwikkelen en opzetten van nieuwe economische dragers. Een neveneffect is dat studenten op deze manier een nieuwe invulling kunnen geven aan de Twentse stadsranden.

Medewerkers van het KIGO project hebben aangegeven behoefte te hebben aan kennis over de aanpak van (complexe) gebiedsvraagstukken. Binnen het WURKS-project zullen onderzoekers van Wageningen UR een training/lesmodule ontwikkelen voor de aanpak van gebiedsvraagstukken, zodat het onderwijs zelf actief wat kan betekenen bij het ontwikkelen en opzetten van nieuwe economische dragers in de stadsranden.

De ontwikkelde training en lesmodule op MBO en HBO niveau zullen digitaal beschikbaar worden gesteld op Groen Kennisnet.