Transport van bananen in Oeganda

Nieuws

Ondernemerschap in Afrikaanse agrifood-sector helpen ontplooien

Gepubliceerd op
2 augustus 2013

Als voedselproducerende en -verwerkende Afrikaanse ondernemingen gaan moderniseren, dan is dat goed voor de voedselzekerheid en de economische groei in ruraal Afrika. Dat is de overtuiging van de Wageningen Ambassadors, vooraanstaande alumni van Wageningen University, die het initiatief namen voor een Africa Agribusiness Academy.

Ondernemende Afrikaanse voedselproducenten

“De Africa Agribusiness Academy (AAA) brengt kleine en middelgrote Afrikaanse agrifood-ondernemers bij elkaar die het belang inzien van kennisuitwisseling, onderlinge coaching en gezamenlijk innoveren”, zegt Bram Huijsman bedenker van het initiatief en voorzitter van het bestuur van de Academy. Dit zijn veelal ondernemers die producten leveren aan en agrarische grondstoffen afnemen van kleine boeren en die vervolgens verwerken en verhandelen. Door deze ondernemers te helpen hun afzetmarkt te vergroten, profiteren ook andere partijen in de voedselproducerende en –verwerkende sector.

De voedselindustrie in Afrika ontwikkelt zich snel. In de meeste Afrikaanse landen verbouwt een groot deel van de bevolking nog steeds zelf voedsel, maar door de snelle verstedelijking groeit de vraag naar bewerkt voedsel hard. Om de voedselindustrie te ontwikkelen, zijn ondernemers met visie nodig.

Beter inkomen voor miljoen boeren

“We hebben niet de pretentie dat we met dit initiatief de voedselvoorziening in héél Afrika verbeteren en alle kleine boeren een goed inkomen verschaffen”, licht Wageningen Ambassador Piet Heemskerk toe. “Ons doel is om in een periode van vijf jaar ongeveer 3000 ondernemers bij de Africa Agribusiness Academy te betrekken, verdeeld over vijftien Afrikaanse landen. Dat moeten rolmodellen worden voor goed ondernemerschap in de agribusiness”, vertelt Heemskerk, gepensioneerd bij Heineken en nu als vrijwilliger werkzaam bij de AAA. De verwachting is dat ook een meervoud aan niet-leden gebruik gaan maken van de producten en diensten van de AAA en dat tot wel een miljoen boeren profiteren van de verbeteringen in de voedingsmiddelensector.

Bedrijf én sector verder ontwikkelen

In Tanzania, Kenia en Oeganda is bij wijze van proef in 2011 begonnen met het opzetten van de Academy. In die landen heeft de AAA nu zeventig zorgvuldig geselecteerde leden. Over de selectie van leden zegt Huijsman: “We zoeken echte ondernemers, met de kwaliteit om naast hun eigen bedrijf ook de sector verder te ontwikkelen, en die investeren in faire en duurzame relaties met kleine boeren. Er is een Code of Conduct waar de leden zich aan houden. Als iemand in het netwerk een business opportunity ziet voor een ander, dan wordt die informatie gedeeld. Er ontstaan ook verrassende joint ventures, bijvoorbeeld tussen een koffieteler en een honingproducent. De koffieteler had behoefte aan optimale bestuiving, en de imker verkoopt nu koffiehoning. Zonder AAA hadden die partijen elkaar niet gevonden.”

Wageningen UR coördineert vanuit Arusha

Wageningen UR is nauw betrokken bij dit initiatief. Het Centre for Development Innovation (CDI) van Wageningen UR levert inhoudelijke ondersteuning en voert het projectmanagement uit. Sinds 1 augustus 2013 is Hans Nijhoff van het CDI als project directeur gestationeerd in Arusha, Tanzania. Die verbinding met Wageningen levert veel op. Coaching en training vormen een essentieel onderdeel van AAA. Het CDI heeft op dit vlak veel te bieden en is ook actief in het helpen opzetten van een online Resource Centre. Wageningen UR heeft daarnaast veel kennis, niet alleen over alles wat te maken heeft met voedselproductie, -distributie, -verwerking en –bewaring, ook over ondernemerschap en business development. Bij de implementatie van AAA werkt Wageningen UR nauw samen met Sokoine University of Agriculture in Tanzania.

€4,2 miljoen verzameld via fondsenwerving

Door hun netwerk in te zetten, en ondersteund door het Wageningen Universiteit Fonds dat gespecialiseerd is in fondsenwerving, haalden de Wageningen Ambassadors binnen de campagne Food for Thought, Thought for Food €2,2 miljoen binnen voor het opzetten van de Africa Agribusiness Academy. Dat bedrag werd aangevuld met €2 miljoen door de Nederlandse overheid. Ook dragen de Afrikaanse ondernemers die lid zijn van AAA in grote mate bij aan de financiering van het initiatief. Zij betalen zelf voor het deelnemen aan activiteiten en dragen jaarlijks contributie af. “De komende vijf jaar wordt met dit geld een netwerk van ondernemers opgebouwd, daarna moet de AAA zichzelf bedruipen”, vertelt Heemskerk. “Onze leden zien in dat het loont om zich te organiseren, om kennis met elkaar uit te wisselen en om gezamenlijk in bepaalde zaken te investeren. Ze hebben al aangegeven dat ze graag over vijf jaar zelf de AAA willen besturen. Dat is het voordeel van werken met ondernemers.”

Particulieren, bedrijven en overheid financieren

Zeven private sponsoren, zes uit Nederland en één uit Zuid-Afrika, hebben voor de komende vijf jaar 2,2 miljoen euro aan giften toegezegd voor AAA. Het zijn overwegend filantropische stichtingen, waaronder de Rabobank Foundation en een aantal stichtingen die hun bijdrage liever niet publiekelijk bekend willen maken. Nutreco, een internationaal diervoederbedrijf, draagt ook bij aan dit project in het kader van hun Corporate Social Responsibility programma. Het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegde toe de private giften te matchen met €2 miljoen.