Nieuws

Onderzoek aan doodgereden ‘mogelijke wolf’

Gepubliceerd op
9 juli 2013

In de nacht van woensdag 3 op donderdag 4 juli werd bij Luttelgeest in de Noordoostpolder een sterk op een wolf gelijkend dier doodgereden. Als dit inderdaad een wolf blijkt te zijn, dan is dit zeer bijzonder. Het betreft dan de eerste vondst na ca. 150 jaar afwezigheid.

Door een goede actie van de vinder, de Dierenambulance en de gemeente, kon vrijdag 5 juli op dit dier sectie worden verricht. Dit gebeurde te Utrecht bij het Dutch Wildlife Health Centre DWHC van de Universiteit Utrecht.

Naast deskundigen van het DWHC (pathologisch onderzoek) waren experts van Alterra Wageningen UR (ecologisch onderzoek) en van Naturalis Biodiversity Center (anatomisch, morfologisch onderzoek) bij het onderzoek aanwezig. Ook werden monsters voor nadere analyse verzameld voor het RIVM (volksgezondheid) en het Centraal Veterinair Instituut, CVI, onderdeel van Wageningen UR, (veterinair onderzoek).

Uit de sectie bleek dat het gaat om een vrouwelijk dier in een goede conditie. Duidelijk was te zien dat het dier een harde en dodelijke klap heeft opgelopen, waarschijnlijk bij de aanrijding. Het dier had alle typische kenmerken van een Europese wolf (zie foto). In het dier bleek geen chip aanwezig, wat de kans verkleint dat het een gehouden herkomst of een zogenaamde wolfshond betreft.

Foto: De doodgereden vermoedelijke wolf (foto Hugh Jansman Alterra).
Foto: De doodgereden vermoedelijke wolf (foto Hugh Jansman Alterra).

In de maag van het dier bleken o.a. de resten van een jonge bever te zitten en ook in de darmen waren resten van prooidieren aanwezig. Deze worden nader geanalyseerd, net als het verzamelde DNA. Dit laatste wordt gedaan in samenwerking met een Duits instituut dat beschikt over een uitgebreide DNA-databank van Europese wolven. We weten dan niet alleen of het echt om een wolf gaat (analyse door Alterra), maar ook of we te maken hebben met een dier uit de Duits-Poolse populatie of van elders (analyse Senckenberg instituut). Als het een Duitse wolvin betreft, dan is wellicht zelfs te achterhalen uit welk roedel ze stamt. De uitslag kan enkele weken op zich laten wachten.

Wolvenplan

Inmiddels is het dier bij Naturalis in Leiden waar het een plek zal krijgen in de rijkscollectie. Op dit moment werken alle partijen in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Interprovinciaal Overleg en Faunafonds aan een wolvenplan voor Nederland, dat ons moet voorbereiden op de komst van de wolf. Op de site www.wolveninnederland.nl staat meer informatie over wolven en de stand van zaken in het buitenland.