Nieuws

Onderzoek naar berengedrag en berengeur stapje verder

Gepubliceerd op
9 maart 2012

Het bij elkaar houden van tomen en het gelijktijdig laten eten, vermindert het springgedrag van beren niet. Het voeren van een speciaal aflevervoer, gericht op minder berengeur, bleek in deze proef geen effect te hebben. Berengedrag en berengeur zijn complex en vervolgonderzoek is noodzakelijk.

Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het Productschap Vee en Vlees is uitgevoerd op Varkens Innovatie Centrum Sterksel. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het vijfjarige project “Stoppen met castreren”.

Gratis downloaden

Rapport 562 “Effect van oplegbeleid, voersysteem en voersamenstelling op gedrag van beren en berengeur” kunt u hier gratis downloaden.

rapport berengedrag