Persbericht

Onderzoek naar energiebesparing opslag akkerbouwproducten

Gepubliceerd op
26 maart 2013

Wageningen UR start in maart een drie jaar durend onderzoek naar energiebesparing bij de opslag van akkerbouwproducten.
Uit een verkennende studie blijkt dat, afhankelijk van het gewas, tot 80% van het energiegebruik in de open teelten (akkerbouw en vollegrondsgroente) wordt gebruikt voor de bewaring van producten. Door dit aandeel omlaag te brengen kunnen ondernemers flink besparen.

Een gelijkmatige luchtverdeling in de bewaarcellen is een essentiĆ«le factor bij energiebesparing. Daarnaast zijn er nog allerlei factoren zoals de dimensionering en producteigenschappen die van invloed zijn op de bewaarcondities. In het onderzoek worden modelberekeningen gecombineerd met praktijkmetingen om maatregelen te ontwikkelen die zowel de energie-efficiency verbeteren als de productkwaliteit behouden.  

Het onderzoek zal gebruik maken van de bevindingen uit eerder onderzoek van Wageningen UR naar de bewaring van bloembollen. Daarin is aangetoond dat er tot 80% energiebesparing mogelijk is door het aanpassen en optimaliseren van bewaarsystemen. De verwachting is dat ook in de open teelten (akkerbouw en vollegrondsgroenten) flinke besparingen mogelijk zijn.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Productschap Akkerbouw en Agentschap NL. Agentschap NL ondersteunt vanuit het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren de agrarische sectoren in de verduurzaming van de productie en het bevorderen van hun concurrentiepositie. Het Productschap Akkerbouw  ondersteunt het gehele proces van onderzoekswens vanuit de praktijk tot en met verspreiding van de resultaten naar de akkerbouwsector.