Nieuws

Onderzoek naar innovaties uit allerlei hoeken

Gepubliceerd op
26 oktober 2012

Goede ideeën voor de varkenshouderij komen uit allerlei hoeken. Hierbij valt te denken aan praktiserende varkenshouders, bedrijfsleven, overheid en medewerkers, maar ook aan mensen van buiten de sector. Om deze innovaties uit te testen is er onlangs overleg gevoerd met NVV en LTO en komt er een projectvoorstel voor de uitvoering van de ideeën.

Tijdens de vele excursies op VIC Sterksel komen vaak tips en nieuwe ideeën naar boven. Om deze innovaties  te verwezenlijken, is gefundeerd onderzoek door VIC Sterksel  van belang.  De omvang maakt het vaak lastig de innovaties onder te brengen in onderzoek. NVV en LTO onderschrijven wel het belang van deze innovaties.

VIC Sterksel schrijft een voorstel om alle korte onderzoeken onder te brengen in één fonds bij het Productschap Vee en Vlees. Hierdoor kan snel worden gestart met praktische ideeën en zijn op korte termijn conclusies te trekken over de toegevoegde waarde voor de primaire varkenshouders.

In dit voorstel zullen de reeds enkele aangemelde zaken aan bod komen. Nieuwe ideeën zijn natuurlijk altijd welkom! Dus hebt u in uw dagelijkse werk een praktische oplossing bedacht, of heeft u een goed voorstel, schroom niet en laat het weten via info@varkensinnovatiecentrum.nl.