Nieuws

Onderzoek naar voetzoollaesies bij vleeskuikens

Gepubliceerd op
11 juni 2012

Voetzoollaesies zijn een veel gebruikte indicator voor het welzijn van vleeskuikens. De laesies zijn een aantasting van de huid van de voet van het kuiken en zijn in ernstige vorm pijnlijk. Het optreden ervan hangt samen met het bedrijfsmanagement. Onderzoekderzoek heeft diverse werkwijzen opgeleverd om deze laesies te voorkomen.

voetzoollaesies

Wageningen UR heeft voor het ministerie van EL&I en het Productschap Pluimvee en Eieren onderzocht in welk mate voetzoollaesies is de Nederlandse vleeskuikenhouderij voorkomen. Ook zijn er aanbevelingen opgesteld voor methoden om deze laesies te voorkomen en ze te monitoren op het bedrijf of aan de slachtlijn. Preventieve managementmethoden zijn samengevat in een waaier met tips voor vleeskuikenhouders. Ze zijn ook aan de sector gepresenteerd op een themamiddag op 9 mei jl. In de loop van 2012 start de monitoring op voetzoollaesies, gevolgd door regelgeving, als onderdeel van de Welzijnsrichtlijn Vleeskuikens.