Nieuws

Onderzoekers bundelen kennis voedselzekerheid

Gepubliceerd op
4 oktober 2013

Wetenschappers die aspecten van het wereldvoedselvraagstuk onderzoeken, zouden zich beter moeten organiseren om voedselzekerheidsbeleid een stevige wetenschappelijke basis te geven. “Zoals de klimaatwetenschap het IPCC heeft, maar dan een lichtere versie.” Dat was een veelgehoord geluid tijdens de First International Conference on Global Food Security in Noordwijkerhout, georganiseerd door Wageningen UR en Elsevier.

Positieve energie

Het geeft aan hoeveel positieve energie er was op de conferentie, die voedselzekerheid vanuit verschillende disciplines belichtte. “Ik heb heel veel goede reacties gehad op de conferentie”, vertelt Martin van Ittersum, persoonlijk hoogleraar Plantaardige productiesystemen aan Wageningen University. Samen met collega-hoogleraar Ken Giller werkte hij anderhalf jaar aan de totstandkoming van het vierdaagse congres, dat van 29 september tot 2 oktober plaatsvond in Noordwijkerhout. Van Ittersum: “Normaal komen op congressen wetenschappers bij elkaar uit een zelfde discipline. Ken en ik wilden alle disciplines bij elkaar brengen die met voedselzekerheid te maken hebben. Het gevolg was dat ook ik driekwart van de conferentiegangers niet kende. Zo ontstaat een verfrissend nieuw netwerk. Dat schudt de boel op en zo ontstaan nieuwe ideeën.”

Uitkomsten Food Security Conference

Conferentiegangers konden in vier dagen tijd vele tientallen sessies bijwonen, debatteren in een soort café-setting, lezingen volgen en posters met onderzoekersresultaten bekijken. Ook werd een heel succesvolle PhD-cursus georganiseerd rondom het congres, waarvan de deelnemers een presentatie gaven tijdens de slotsessie. Op het congres werd een breed scala aan onderwerpen behandeld, zoals duurzame intensivering van landbouw en milieu, reductie van voedselverspilling, beleid en wetgeving omtrent voeding en milieu, voedselkwaliteit en gezondheid (‘nutrition’), alternatieven voor vlees, voedselprijzen, schaarste en overvloed, enzovoorts. De belangrijkste conclusies zijn tijdens de slotsessies gepresenteerd en worden momenteel bewerkt voor een kort en een uitgebreider wetenschappelijk artikel. Publicatie van een wetenschappelijk themanummer over voedselzekerheid volgt – in het journal Global Food Security, uitgegeven door medeorganisator Elsevier.

Conferentie in VS volgt

De volgende conferentie over Global Food Security zal over twee jaar in Amerika zijn, zo werd tijdens de allereerste internationale conferentie over wereldwijde voedselzekerheid in Noordwijkerhout besloten. De organisatie komt in handen van Columbia University en Cornell University. Zij nemen het stokje over van Wageningen UR.