Nieuws

Onderzoekers helpen onderhandelaars in Doha

Gepubliceerd op
7 december 2012

Prof Martin Herold en collega's van Wageningen UR waren op de klimaatconferentie in Doha om de onderhandelaars te ondersteunen bij de ingewikkelde onderhandelingen over klimaat en bosbeheer. De klimaatconferentie vond plaats van 2 tot 7 december.

De internationale klimaatonderhandelingen verlopen stroef. Een van de onderwerpen waar wel nog enig schot in zit is een mechanisme waarbij rijke landen betalen voor het behoud van bos in ontwikkelingslanden, om zo de kap van bos en emissie van broeikasgas als gevolg daarvan te voorkomen. Dit beleid heet REDD (reducing emissions from deforestation and forest degradation) en kan bosrijke ontwikkelingslanden in de toekomst veel geld opleveren voor beter bosbeheer.

Een van de punten die in Doha besproken werden is het meten van de verandering in de koolstof die in bos is opgeslagen. Dat kan onder meer door satelliet waarnemingen van bos en boskap, maar die gegevens moeten aangevuld worden met gegevens op de grond van het bos, de biodiversiteit en de lokale bevolking. Ontwikkelingslanden met veel ontbossing ontbreekt het vaak aan de capaciteit om dat goed te meten. Daardoor missen ze de kans om mee te doen aan REDD-projecten.

Prof Martin Herold, hoogleraar geo-informatiekunde en remote sensing bij Wageningen University, heeft al veel projecten gedaan waarin die capaciteit in ontwikkelingslanden wordt opgebouwd. In Doha hield hij onder meer een presentatie over een stapsgewijze verbetering van de capaciteit in ontwikkelingslanden om het effect van REDD te meten. Wageningse onderzoekers publiceerden ook voorafgaand aan Doha een special issue van het wetenschappelijk tijdschrift Current Opinion in Environmental Sustainability, dat gewijd is aan REDD-onderzoek dat in Wageningen gedaan is (COSUST).

Herold kreeg in Doha vooral veel aandacht voor zijn onderzoek waarin voor het eerst de oorzaak van ontbossing in kaart is gebracht voor veel verschillende landen. Kennis van die oorzaak is belangrijk omdat goed REDD-beleid daar van uit moet gaan. Herold presenteerde dit rapport op verzoek van de onderhandelaars in een speciaal side event in Doha. Herold: 'Onderzoek naar REDD moet interdisciplinair zijn. Wageningen is daarvoor goed uitgerust. We hebben impact gehad in Doha.'Terug naar REDD+ home pagina