Nieuws

Onderzoeksprojecten op het gebied van mestverwerking en duurzame energie

Gepubliceerd op
1 november 2013

Bij VIC Sterksel lopen meerdere projecten die betrekking hebben op mestverwerking en duurzame energie.

Manure Power Monovergister

Manure Power monovergister

Recent is op VIC Sterksel de Manure Power monovergister opgestart. In Sterksel wordt onderzoek verricht naar (goedkope) mono-vergistingsystemen. De monovergister is voorzien van een scheidingsinstallatie.

Onderzoek zal plaatsvinden naar het technisch functioneren van deze vergister, analyse van diverse parameters van de biologie van mest en digestaat en de gasopbrengsten. Tenslotte zal de economische haalbaarheid beschreven worden.

Wankel WKK

De wankel-motor WKK die onlangs op het VIC in Sterksel werd geplaatst is inmiddels operationeel.

Na de gebruikelijke aanloopperiode waarin fine-tuning en afstemming plaatsvond kan deze innovatieve WKK continue worden gemonitord op rendement en optimalisering.

Verwacht wordt voor het einde van dit jaar al enige conclusies te kunnen trekken.

Mobiele restwarmte

Bij VIC Sterksel worden twee co-vergisters bedreven. Beide vergisters zijn gekoppeld aan WKK’s die zowel elektriciteit alsook warmte produceren. Het surplus aan elektriciteit wordt toegevoerd naar het bestaande E-net, de restwarmte wordt momenteel deels ingezet in het vergistingsproces maar ook om stallen en kantoren mee te verwarmen. 

In samenwerking met CAH Vilentum en de Universiteit Utrecht zal nagegaan worden of het mogelijk is om de restwarmte die momenteel nog niet nuttig wordt ingezet opgeslagen kan worden en/of getransporteerd naar gebruikers van grote hoeveelheden warmte of aardgas. 

Naast het uitrekenen van een business case zal ook worden nagegaan welke impact deze benutting heeft op de carbon-footprint reductie in de keten.

Graag nodigen wij geïnteresseerde partijen op om contact te nemen.