Nieuws

Onderzoeksresultaten WUR over PFAS in de Westerschelde

Gepubliceerd op
25 mei 2022

De hoofdvraag was: kan voedsel uit en langs de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen veilig worden gegeten met het oog op PFAS-verontreiniging? Om deze vraag te beantwoorden waren nieuwe gegevens nodig over PFAS-gehalten in verschillende producten en op relevante locaties in de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen.

De provincie Zeeland heeft Wageningen Marine Research  en Wageningen Food Safety Research gevraagd deze data te genereren. Deze resultaten kon het RIVM vervolgens gebruiken voor een gefundeerde risicobeoordeling.