antibiotica antibioticaresistentie antibioticumresistentie

Nieuws

One Health for Food van start

Gepubliceerd op
24 april 2013

Twee 'One Health for Food'-projectaanvragen zijn gehonoreerd. Op 22 april 2013 was de kick off van het project 'Diagnostiekontwikkeling en –toepassingen'. Op 1 mei 2013 gaat het project ESBL attributie, waarmee de bronnen en verspreiding van antibioticaresistentie onderzocht worden, van start.

One Health for Food is een sector-overschrijdend programma dat met wetenschappelijk onderzoek antwoorden levert op door het bedrijfsleven geformuleerde vragen die te maken hebben met de volks- én diergezondheid. Aan dit project nemen onder andere onderzoeks-, kennis- en adviesinstellingen deel, zoals Central Veterinairy Institute,  RIVM, Universiteit van Utrecht, Gezondheidsdienst voor Dieren. Maar ook LTO, Productschap Zuivel, Productschap voor Vee en Vlees, Productschap Pluimvee en Eieren, Campina, Denkavit, MSD, Van Drie Groep en Vion participeren in dit project. Gezamelijk leveren zij onder meer kennis op die toegepast kan worden in meerdere sectoren van de veehouderij en productie van dierlijke consumptiegoederen. De One Health for Food-projecten worden voor de helft door de overheid en voor de helft door het bedrijfsleven gefinancierd.

Diagnostiekontwikkeling en -toepassingen

Om de gezondheid van dieren goed te kunnen bewaken zijn er onder andere testen nodig die snel een uitslag kunnen geven. Ook is het wenselijk dat vóór dat een eventuele behandeling met antibiotica gestart wordt, vastgesteld wordt dat de gezondheids­problemen veroorzaakt worden door een  bacteriële infectie. Daarnaast zal het voor de toekomst wenselijk zijn om vooraf aan te kunnen tonen dat  het in te zetten geneesmiddel werkzaam is; duidelijk moet zijn  of de bacteriën die de ziekte veroorzaken al dan niet resistent zijn tegen dat middel. Lees meer

ESBL attributie

Op zoek naar de bronnen voor antibioticumresistentie bij de mens

Om de juiste maatregelen te kunnen treffen die ervoor zorgen dat mensen in Nederland goed behandeld kunnen blijven met antibiotica tegen bacteriële infecties is veel informatie nodig. Het zijn niet de bacteriën zelf die er verantwoordelijk voor zijn dat antibiotica niet meer werken, maar bepaalde enzymen die door de bacteriën geproduceerd worden. De zogeheten ESBL’s (extended spectrum bata-lactamasen) breken antibiotica af. De ESBL’s komen niet alleen veelvuldig in de Nederlandse veehouderij voor, ook mensen zijn dragers van deze enzymen én vermoedelijk komen deze enzymen ook in het milieu voor. Lees meer