Cursus

Online Cursus Validatie van chemische methodes voor residu analyse

Analytische laboratoria die chemische analyses verrichten op bijvoorbeeld veterinaire geneesmiddelen, mycotoxins en pesticides moeten kunnen aantonen dat hun methodes geschikt zijn. Er bestaan diverse validatie methoden ( CD 2002/657/EC, SANTE 11813/2017, CODEX CAC/GL 71-2009) waarvan de exacte toepassing vaak onduidelijk is. In deze cursus worden bovengenoemde methodes besproken. Zowel theoretische achtergrond, uitvoer en selectie in relatie tot kosten en doelmatigheid komen uitgebreid aanbod. Na een korte uitleg van alle drie de methoden zal er dieper ingegaan worden op de CD 2002/657/EC methode. Daarnaast is er ook aandacht voor de herziening van deze methode.

Organisator Wageningen Academy
Datum

ma 7 maart 2022

Duur 6 weeks / 32 hours in total
Format Online
Credits Certificaat

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie: