Cursus

Online Programma: Sustainable and Inclusive Landscapes

Verdiep je in transformatief denken en handelen om duurzame geïntegreerde landschappen op te bouwen en bij te dragen aan de wereldwijde doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

Organisator Wageningen University & Research
Duur 4 maanden 2 - 4 uur per week
Locatie Online
Prijs € 291,00
Certificaat Yes, for the full program experience

Over het online programma Sustainable and Inclusive Landscapes

We staan voor een aantal complexe problemen die onderling verband houden, zoals de stijgende voedselprijzen, de economische neergang, de klimaatverandering en de toenemende concurrentie om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Geïntegreerde landschappen kunnen bijdragen aan de oplossing voor deze problemen. Ze bieden nieuwe inzichten en mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling, maar daar zijn nieuwe vaardigheden en kennis voor nodig.

Om de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te behalen, moeten de diverse stakeholders een raakvlak vinden en de meervoudige en complexe landschapskwesties, -processen en -perspectieven leren begrijpen.

In dit programma voor professionals leer je welke vaardigheden er nodig zijn om deze veranderingen te realiseren en wat jouw rol daarbij is. Dit programma gaat uit van een ruimtelijk perspectief en richt zich op de multifunctionele en sectoroverstijgende aard van landschappen.

Wat je gaat leren

  • Je leert dat landschappen levendige en dynamische multifunctionele ruimtes zijn waarin er geconcurreerd wordt om het gebruik van natuurlijk hulpbronnen terwijl er tegelijkertijd sprake is van een onderlinge afhankelijkheid van sectoren, ambities en bewoners.
  • Je ontwikkelt leiderschapsvaardigheden om middelen te mobiliseren en stakeholders te motiveren om SDG-gerichte duurzame veranderingen te realiseren.
  • Je krijgt belangrijke inzichten en ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn om te profiteren van de motivatie van investeerders om te investeren en de behoefte aan innovatieve financiering in landschappen.

Inhoud van het online programma Sustainable and Inclusive Landscapes

Dit online programma voor professionals bestaat uit drie MOOCs die in willekeurige volgorde kunnen worden gevolgd. De studiebelasting is ongeveer 2-3 uur per week per online cursus en een MOOC duurt ongeveer 4 weken. Uiteraard kun je zelf bepalen wanneer en hoe snel je studeert. De totale duur verandert dan mee.