Cursus

Online cursus Risicobeoordeling van effecten van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater

Ben je op zoek naar kennis over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op EU-niveau en de laatste stand van zaken op dit vlak? En wil je oefenen met het toepassen van modellen en met nieuwe benaderingen in de risicobeoordeling? Tijdens deze training wordt er op gevorderd niveau, Tier 1 of hoger, aandacht besteedt aan een serie van onderwerpen.

Organisator Wageningen Academy
Format Online
Credits Certificaat

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie: