Aquacultuur

Nieuws

Ontdekking die reproductie van kweekvis kan sturen is 'success story'

Gepubliceerd op
14 juni 2013

Migrerende vissoorten worden minder snel geslachtsrijp als ze meer bewegen, ontdekte Arjan Palstra van IMARES Wageningen UR samen met Europese collega-onderzoekers. Een 'success story' noemt de Europese Commissie dit onderzoek op haar website, uitgevoerd binnen het Europese REPRO-SWIM project.

Zwemarbeid

De kennis dat zwemarbeid de maturatie van migrerende vissen kan beïnvloeden, is voor kwekers van vis ook van belang. IMARES onderzoekt nu de mogelijkheden om in de aquacultuur de zwemarbeid van vissen te beïnvloeden.

Gezonde, sterke, viriele vis

Lange afstandsmigranten als alen en zalmen zwemmen duizenden kilometers naar de paaigronden terwijl ze flink moeten investeren in het rijpen van de eieren. Afstemming van beide, op het oog concurrerende, energie slurpende processen vereisen metabolische en hormonale aansturing om deze afstand te overbruggen én succesvol te reproduceren. Zwemarbeid kan daarmee ook een tool zijn om de maturatie van vissen in de aquacultuur te sturen. Bovendien kan zwemarbeid de groei stimuleren en de gezondheid verbeteren bij diverse commercieel interessante vissoorten.

'Success story' volgens Europese Commissie:

Scientific fitness trials show exercise helps fish reach sexual maturity